Завдання на 2019-2020 н.р.

ЗАВДАННЯ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.Cпрямувати діяльність педагогічного колективу над реалізацією   ІІ етапу   науково-методичної теми в умовах модернізації та інноваційного розвитку закладу освіти на 2018/2023 н. р. « STEM- освіта як запорука розвитку ключових компетентностей учасників освітнього процесу» (2 рік впровадження).

2.Підпорядкувати діяльність усіх служб навчального закладу та спланувати методичну, виховну роботу на вирішення таких завдань:

  • передбачити перехід діяльності закладу освіти відповідно до компетентнісної моделі STEM- навчання:

ü  змістити акценти в освітній діяльності з вузько предметних на загально дидактичні;

ü  створити педагогічні умови для здобуття результативного індивідуального досвіду проектної діяльності та розроблення стартапів;

ü  корегувати зміст окремих тем навчальних предметів з акцентом на особистісно розвивальні, ігрові методики навчання;

ü  запровадити наскрізне STEM- навчання, компетентнісно - орієнтовані форми і методи навчання, системно - діяльнісний підхід : інноваційні, ігрові технології навчання, технології сase -study, інтерактивних методів групового навчання, проблемних методик критичного і системного мислення ;

  • формувати позитивне ставлення учасників освітнього процесу до реалізації загальношкільної проблеми;
  • формувати демократичну культуру як основу розвитку громадянського суспільства через реалізацію демократичних принципів в усіх аспектах шкільного життя.

3.Удосконалювати умови для методичного вдосконалення професійної компетентності вчителів щодо вироблення єдиних підходів до організації освітнього процесу, з метою підвищення якості освіти в умовах функціонування Нової української школи та дотримання академічної доброчесності.

4. Формувати багатомовність учнів під час організації освітнього та соціального середовища.

5.Підтримувати конкурентоздатність школи в соціумі області, міста та району.

6.Застосовувати ефективні методи навчання й виховання учнів з метою реалізації профільного навчання, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів.

7.Забезпечити функціонування дієвої внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

8.Забезпечити високу якість виконання освітніх програм закладу освіти відповідно до державних стандартів освіти.

9.Розвивати в учнів стійкий інтерес до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися, планувати свою навчальну діяльність, пізнавати джерела знань, розвивати вміння оцінювати їх користь, творче мислення, вміння аналізувати свої помилки, здійснювати самооцінку.

10.Удосконалити оптимальні умови для виявлення , розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей в усіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

11. Створювати відповідні умови для учнів, з метою здійснення свідомого вибору майбутньої професії.

12.Сприяти досягненню учнями високих освітніх результатів на предметних олімпіадах, конкурсах, МАН тощо.

13. Удосконалити форми роботи, з метою забезпечення якісної підготовки учнів до ЗНО, ДПА ,використовувати дієві рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

14.Виховувати громадянина сучасного суспільства , з метою підготовки до життя та діяльності в демократичному суспільстві.

15.Забезпечити сприятливі умови для фізичного розвитку учнів, дотримання санітарних правил, організації якісного харчування, правил техніки безпеки.

16. Удосконалити безпечні умови перебування учасників освітнього процесу  в закладі освіти.

17. Зміцнювати матеріально - технічну базу школи, з метою створення нового освітнього простору.

18. Забезпечити інформаційну відкритість закладу освіти.

 

Поделитесь этой статьей с друзьями!)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Рейтинг@Mail.ru Запорожье. Городской портал.