Порядок застосування заходів виховного впливу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора
ЗЗСО № 103 ЗМР ЗО
24.02.2020 № 38-р


ПОРЯДОК
застосування заходів виховного впливу
в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІИ ступенів №103
Запорізької міської ради Запорізької області

1. Цей Порядок визначає процедуру застосування заходів виховного впливу в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області
2. Заходи виховного впливу - заходи, які застосовуються під час освітнього процесу щодо сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої поведінки, зокрема виправлення деструктивних реакцій та способів поведінки у міжособистісних стосунках.
3. Заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) в закладі освіти застосовуються з метою:
– відновлення та нормалізації відносин між сторонами булінгу (цькування) після відповідного випадку;
– недопущення повторення випадку булінгу (цькування) між сторонами булінгу (цькування);
– загальної превенції випадків булінгу (цькування) у закладі освіти.
4. Необхідні заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти, зокрема:
– мету, конкретні завдання, зміст, методи та форми заходів виховного впливу;
– критерії визначення співвідношення між запланованими та отриманими результатами заходів виховного впливу.
Моніторинг ефективності застосування заходів виховного впливу до сторін булінгу (цькування) та необхідність їх коригування визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти на черговому засіданні.
5. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними (науково-педагогічними) працівниками закладу освіти, фахівцями служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України та інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування).
Суб'єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти під час реалізації заходів виховного впливу діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.
6. Психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у групі (класі), в якій (якому) стався випадок булінгу (цькування), здійснюють у межах своїх посадових обов'язків практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) закладу освіти, зокрема:
– діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки;
– розробку програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи; розробку корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи; консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу; розробку профілактичних заходів.
У разі відсутності практичного психолога та соціального педагога в закладі освіти супровід застосування заходів виховного впливу у групі (класі), в якій (якому) стався випадок булінгу (цькування), здійснюють працівники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.