Положение о дежурстве

Положення

про чергування УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ

В ЗАПОРІЗЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ №103

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

І.Загальні положення

1.Положення про чергування  в школі складено з урахування вимог Статуту школи, Правил внутрішнього трудового розпорядку, а також відповідно до умов роботи та традицій школи і вводиться з метою успішного забезпечення навчальних і позакласних занять, режиму і порядку в школі, виховання свідомої дисципліни в учнів, чіткого і безумовного виконання учнями правил для учнів та єдиних педагогічних вимог.

2.Чергування – важливе доручення від усього колективу закладу, хороша школа набуття учнями організаторських навичок, досвіду, вимогливості до своїх товаришів.

3.Підвищення ролі чергування по школі і класах – першочергове завдання учнівського самоврядування та всього педагогічного колективу.

ІІ. Організація чергування

1.Чергування організовується згідно з графіком, що затверджується директором школи за поданням  заступника директора з НВР.

2.Організація чергування учнів класу по школі та розподіл обов’язків на кожний день покладається на класного керівника та  відповідального чергового учня.

3.До чергування по школі залучаються учні 7-10 класів.

4.Чергові учні приходять до школи о 7.30 і закінчують чергування після останнього уроку за своїм розкладом.

5.З метою контролю за організацією та якістю чергування  ведеться журнал чергування.

6.За чергуванням учнів на поверхах відповідають чергові вчителі.

7.За загальним чергуванням по школі відповідає черговий адміністратор.

8.Пости чергування:

вхід школи, І поверх - 2 учні,

їдальня  -2 учні,

ІІ-ІVповерх - 6 учні,

відповідальний за чергування – 1 учень.

9.Після завершення чергування педагогом-організатором виставляється  загальна оцінка класу на стенді «Вісник чергування», який чергує по  10 бальній системі згідно розробленим критеріям:

- афіша чергового класу-1б;

- наявність бейджиків у чергових учнів та чергового вчителя-1б;

-збереження майна  та дотримання чистоти в навчальному закладі -2б;

-рівень травматизма-3б;

- відсутність зауважень з боку чергового адміністратора, заступника директора з АХЧ, завідуючої виробництвом-2б;

- ведення журналу чергування-1б;

10.Загальна оцінка визначається як середнє арифметичне  отриманих оцінок за чергування щодня.

ІІІ. Обов’язки чергуючих учнів, класних керівників, класів, вчителів, адміністраторів

1.Відповідальний черговий учень класу зобов’язаний:

-        спільно з класним керівником розподіляти учнів на пости та проводити відповідний інструктаж щодо чергування на постах:

Пост «Вхід школи,І поверх»

учні слідкують за чистотою взуття учнів, за станом дверей, щоб учні не виходили роздягнуті на вулицю в холодну пору року, на перервах слідкують за поведінкою учнів на І поверсі, протягом 1 уроку узагальнюють дані про відсутніх учнів та температурний режим.    

Пост «ІІ-ІVповерх»

      учні слідкують за тим, щоб учні не бігали, не кричали, не псували інтер'єр,не смітили, роблять зауваження дітям, які порушують правила поведінки.

Пост «Ідальня»

     учні  допомагають накривати столи, прибирають посуд після сніданку та обіду , виконують завдання завідуючої виробництвом.

-        слідкувати за своєчасним виходом учнів на пости протягом дня, у випадку відсутності того чи іншого чергового робить відповідні зміни;

-        видавати бейджики;

-        готувати афішу чергового класу;

-        слідкувати за веденням журналу чергування;

-        записувати висновки чергового адміністратора, заступника директора з АХЧ, завідуючої виробництвом;

-        підводити підсумки чергування у педагога-організатора.

2. Класний керівник  чергового класу зобов’язаний:

-        активно сприяти адміністрації школи  та педагогічному колективу в створенні умов для успішного ходу навчально-виховного процесу в школі, виконанню режиму дня, підтриманні чистоти і порядку в закладі;

-        спільно із відповідальним черговим учнем  визначати чергових на постах, проводити їх інструктаж, визначати свого помічника для спільного чергування;

-        керувати розстановкою чергових на пости;

-        бути присутнім при підведенні підсумків чергування класу у педагога-організатора;

-        давати принципову оцінку чергуванню;

-        вносити свої пропозиції щодо організації чергування по школі;

3.Права класного керівника чергового класу:

-        самостійно застосовувати заходи до порушників дисципліни і порядку в межах Статуту школи;

-        при відсутності чергового адміністратора виконувати його обов’язки.

 

4. Черговий учень зобов’язаний:

-        своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки чіткістю і колективністю виконання обов’язків бути зразком для всіх учнів школи;

-        розпочинати чергування о 7 .30 ранку на постах для чергування з  бейджиками, та завершувати чергування після останнього свого уроку;

-        перед 1 уроком  всі чергуючі учні слідкують за пропускним режимом до навчального закладу;

-        черговий учень чергує тільки на перевах, відвідуючи всі навчальні заняття;

-        висловлювати свої зауваження щодо чергування по школі за попередній день, вносити пропозиції для покращення чергування;

-        забезпечувати чистоту і порядок у школі та на території, контролювати відвідування учнями занять та інших заходів, що проводяться в школі;

 -        забезпечувати дисципліновану поведінку учнів під час перерв, порядок відвідування учнями шкільної їдальні, бібліотеки;

 -        надавати допомогу при проведенні заходів за планом школи;

-        організовувати відпочинок молодших школярів на свіжому повітрі.

5. Права чергових учнів:

-        з’являтися на своїх постах із дзвінком з уроку та залишати свій пост після першого дзвоника на урок;

-        пред’являти необхідні умови кожному учневі і класу, добиватися виконання своїх вказівок;

-        застосовувати заходи впливу на порушників шкільного режиму, правил для учнів, проводити бесіди з ними, попереджувати, записувати в журнал чергування, повідомляти батьків, повідомляти учнівський сектор про поведінку певних учнів,

-        вносити свої пропозиції щодо поліпшення дисципліни і порядку в школі;

-        вказівки і вимоги чергового класу обов’язкові для виконання всіма учнями школи.

6. Обов’язки чергового вчителя:

-        чергування вчителів розроблюється заступником директора з НВР, затверджується наказом директора по школі;

-        розпочинати чергування о 7.45;

-        своїм зовнішнім виглядом, культурою поведінки, принциповістю, ініціативністю, чіткістю і оперативністю у виконанні своїх обов’язків має бути зразком для вчителів та учнів школи;

-        слідкувати за підтриманням чистоти і порядку в школі та на її території ;

-        доповідати черговому адміністратору, класним керівникам і класоводам про грубі порушення і псування шкільного майна;

-        слідкувати за дотриманням режиму в школі;

-        слідкувати за графіком відвідування учнями їдальні та забезпечувати порядок під час споживання їжі;

-        знаходитись на своєму посту протягом усіх перерв постійно до закінчення навчальної зміни;

-        несе відповідальність за життя та здоров’я учнів, які знаходяться на його посту;

-        про випадки травмування черговий вчитель негайно доповідає фахівцю з охорони праці, медичному працівнику, черговому адміністратору.

7.Права чергового вчителя:

-        самостійно застосовувати заходи до порушників дисципліни і порядку в межах Статуту школи.

8. Обов’язки чергового адміністратора:

-        приходити до школи о 7.30;

-        відповідати за правильну організацію НВП у школі протягом навчального дня, виконування педагогічними та іншими працівниками, учнями Статуту школи, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил для учнів, єдиних педагогічних           вимог та плану роботи школи;

-        перевірити наявність всіх класних журналів в учительській на початок та кінець робочого дня;

-        організовувати своєчасну заміну уроків, хворих або відсутніх з поважних причин учителів;

-        контролювати організацію чергування по школі черговим вчителем та учнями,

-        контролювати проведення факультативних додаткових занять з учнями та інших позакласних заходів;

-        вживати необхідних заходів до працівників та учнів, які допускають порушення Статуту школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила для учнів, єдині педагогічні вимоги;

-        контролювати виконання пропускного режиму до школи;

-        закінчувати чергування о 18.00. 

Поделитесь этой статьей с друзьями!)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Запорожье. Городской портал.