Янчук В.О. "Впровадження методу проектів на уроках англійської мови"

Фев 01 2016

1 Yanchuk

 

Номінація (секція) Виставки:   Компетентнісна освіта:

специфіка навчальних предметів. іноземні мови. 

Інформація про автора досвіду:  Янчук Вікторія Олександрівна

вчитель англійської мови

Спеціаліст вищої категорії

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):  Загальноосвітня школа I-III ступенів № 103.Запорізької міської ради Запорізької області.

директор  : Ситенко Н.Ю.

Адреса школи: 69118.

Вул. Новокузнецька, 18-А

тел.: (0612) 279-95-92

email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

http: //gradum103.zp.ua

Тема досвіду: Впровадження методу проектів  на уроках англійської мови .

 


Анотація на матеріали досвіду

 

З метою узагальнення свого досвіду використання проектних технологій в якості теми по самоосвіті я обрала "Впровадження  методу проектів на уроках англійської мови ". 

           Застосування проектної методики підвищує інтерес учнів до вивчення предмета шляхом розвитку внутрішньої мотивації за допомогою перенесення центру процесу навчання з учителя на учня. Проект – це можливість учням висловити свої власні ідеї в зручній для них творчо продуманій формі: виготовлення колажів, оголошень, проведення інтерв'ю та досліджень, пошукова робота і т.д.. В процесі проектної роботи відповідальність за навчання покладається на самого учня як індивіда і як члена проектної групи. Найважливіше те, що дитина, а не вчитель визначає, що буде містити проект, в якій формі і як буде проходити його презентація.

        Досягненню мети проекту підпорядковуються всі дії, вироблені учнями і викладачем: вивчення необхідних лексичних і граматичних одиниць, пошук джерел інформації, відбір потрібних відомостей, оформлення та представлення результатів. У навчанні англійської мови метод проектів надає можливість учням використовувати мову в ситуаціях реального повсякденного життя, що сприяє кращому засвоєнню та закріпленню знань іноземної мови.

        Звичайно, проектна робота не може бути присутнім на кожному уроці, так і тоді це стане не цікаво і неефективно. Однак, цей вид роботи допомагає оптимізувати навчальний процес і зробити більш значущим для учнів. 

   Застосування проектної методики на уроках англійської мови показало, що учні досягають гарних результатів в вивченні іноземної мови, мають практичну можливість застосувати навички, отримані на уроках інформатики. Основними перевагами методу проекту є: підвищення мотивації учнів при вивченні англійської мови, наочна інтеграція знань з різних предметів, простір для творчої діяльності. Ця методика дозволяє реалізувати не тільки освітні завдання, а й виховні. 

       Узагальнюючи досвід роботи над технологією методики проектів у своїй доповіді я більш детально зупинилася на конкретних прикладів проектних робіт: «Свійські і дикі тварини», «Моя сім'я», «Їжа», «Подорож» та інші.

 

 

 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ

ТА СПОРТУ КОМУНАРСЬКОГО РАЙОНУ

 

 

 

Робота на тему: Впровадження  методу проектів

                              на уроках англійської мови  

 

 

Номінація:          Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів

Секція:                іноземні мови. 

Вчитель:            Янчук Вікторія Олександрівна

                           вчитель англійської мови

                           спеціаліст вищої категорії

  Навчальний заклад:     Загальноосвітня школа I-III ступенів № 103

                                         Запорізької міської ради

                                         Запорізької області

Запоріжжя, 2015 

ЗМІСТ

Анотація на матеріали досвіду………………………………………………………… 3

Вступ ……………………………………………………………………………………. 5

Частина 1 Теоретичне обґрунтування основ проектного навчання в школі ……….  6

1. Історія виникнення технології ………………………………………………... 6

2.  Мета і завдання ……………………………………………………………….. 6

3. Типи проектів ………………………………………………………………….. 7

4. Форми захисту проектів можуть бути наступними ………………………… 9

5.Схема оформлення проекту …………………………………………………… 10

6.  Вимоги до особистості педагога …………………………………………….. 11

Частина 2 Опис досвіду використання методу проектів на уроках
англійської мови ……………………………………………………………… 13

Висновки ……………………………………………………………………………….. 17

Список використаних джерел ………………………………………………………… 20


АНОТАЦІЯ
 перспективного педагогічного досвіду

 

Провідна педагогічна ідея досвіду:  У роботі розкриваються зміст і форми впровадження  проектних технологій у навчально-виховний процес. Значну увагу приділено використанню ІКТ у формуванні полікультурної компетентності учня, що створює оптимальні умови для розкриття його індивідуальності та виховання інноваційної особистості, а також підвищує пізнавальну активність. Основні цілі вивчення іноземної мови  - формування і розвиток  комунікативних  компетенцій  у учнів і вживання  їх  на практиці в нових реальних  ситуаціях. Реалізації  цих цілей сприяє проектна  діяльність.   Вона  дозволяє створити на уроці  творчу атмосферу, де кожен учень  залучений в активний  пізнавальний процес на основі  методики  співпраці.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:Поєднання у навчанні іноземної мови традиційних та інноваційних методів дозволяє підвищити якість навчання, забезпечує  психолого - емоційну комфортність, розширює можливості у формуванні комунікативної компетентності, самоосвіти і самореалізації кожного учня. Це сприяє якісному оволодінню учнями всіма видами мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, письма, аудіювання та розвиває навички самостійної та спільної діяльності в межах навчального процесу.

Науково-теоретична база досвіду: В основі досвіду покладено  загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти,  методика інтерактивних  методів навчання,  проектних методів.  При роботі над проблемною темою було використано  наступні наукові видання  та статті наступних авторів :  Копилова В.В., Мартьянової Т.М., Туркіної Н.В.,  Ястребдевої  ЕЛ. «Використання проектних технологій на уроках англійської мови», Р. П. Мильруд «Компетентність в мовній освіті», Бондаренко С. Н. "Проектні технології на уроках іноземних мов”.

Стисла анотація досвіду: У досвіді розглядається питання використання комп’ютерних та проектних  технологій для підвищення мотивації учнів.  Використання комп’ютерних програм та інтернет-ресурсів, створення презентацій, учнівських портфоліо та проектів вносять елементи новизни та оригінальності.
На своїх уроках я впроваджую використання цього методу, який  змінює традиційний підхід учнів до навчання. Педагогічний досвід відповідає сучасним досягненням педагогіки та методики, буде сприяти стабільності результату в умовах застосування його іншими. 
Авторами автентичних підручників видавництва „Oxford" та „Person" запланована навчальна діяльність вчителя та учня з використанням ІКТ, запропоновані приклади завдань, які спонукають учнів до дослідницько-пошукової діяльності в Інтернеті.

Вживання  проектної методики на уроках англійської  мови показало, що учні досягають добрих  результатів у вивченні іноземної мови,  мають практичну можливість  застосувати навики, отримані на уроках  інформатики. Основними  перевагами методу проекту є: підвищення  мотивації учнів при вивченні  англійської мови, наочна інтеграція  знань по різних предметах, простір  для творчої діяльності. Ця  методика дозволяє реалізувати не лише  освітні завдання, але і виховні.

Результативність впровадження досвіду: Впровадження методу проектів  на уроках англійської  мови сприяє підвищенню результативності навчання, мотивації навчальної діяльності, ефективності навчально-виховного процесу, якості викладання    англійської мови, зростанню зацікавленості до мови, формуванню логічного,творчого мислення,  інформаційної культури учнів та їх заохоченню  до творчої, дослідницької діяльності:

-        Учні – фіналісти програми "FLEX”

-        Учні –переможці шкільних, районних олімпіад з англійської мови:

2011-2012 н.р. ;10-А кл. .: Скиданова А. – II м.

2012-2013 н.р. 11-А кл. .: Скиданова А. – II м.

-        Якісні показники успішності учнів у ЗНО 2012-2013 н.р. (200 балів – 1 учень)

Репрезентація досвіду:  Організація та проведення   відкритих уроків для вчителів Комунарського району.

Учасник  методичної групи по обміну передовим педагогічним досвідом в  районі.
 Поширення досвіду через роботу у  шкільному   методичному  об’єднанні  вчителів  ЗОШ №103 та репрезентація на  блозі ШМО.

Тегі: проект, проектна методика, цілі проектного навчання, методика проектного навчання, типи проектів, етапи роботи над проектами, форми захисту проектів, теми проектів, зміст і форми впровадження  проектних технологій, педагогічний досвід.


ВСТУП

Дана робота присвячена вивченню застосування проектної методики на уроках англійської мови.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:Поєднання у навчанні іноземної мови традиційних та інноваційних методів дозволяє підвищити якість навчання, забезпечує  психолого - емоційну комфортність, розширює можливості у формуванні комунікативної компетентності, самоосвіти і самореалізації кожного учня. Це сприяє якісному оволодінню учнями всіма видами мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, письма, аудіювання та розвиває навички самостійної та спільної діяльності в межах навчального процесу.

Мета роботи полягає  у  вивченні  методичних  та практичних рекомендацій з организації проектної діяльності.

Реалізації мети передбачає розв’язання таких задач:

-        Розкрить поняття “метод проектів.”

-       Розкрити зміст і форми впровадження  проектних технологій у навчально-виховний процес.

-       Розглянути  роль використання ІКТ у формуванні полікультурної компетентності учня, що створює оптимальні умови для розкриття його індивідуальності та виховання інноваційної особистості, а також підвищує пізнавальну активність.

-        Розглянути етапи роботи над проектом.

Обєкт дослідження:метод проектів як один із методів навчання англійської мови.

Предмет дослідження: значення поетапної роботи над проектом як фактор успішної організації проектної діяльності в цілому.


ЧАСТИНА 1

Теоретичне обґрунтування основ проектного навчання в школі

1. Історія виникнення технології.

Навчальне проектування не є принципово новою техно­логією. Метод проектів виник у 20-ті роки нинішнього століття у США. Спершу його називали "методом проблем" і розвивався він у межах гуманістичного напряму у філософії та освіті, в педагогічних поглядах та експериментальній роботі Джона Дьюї. У ньому містилися ідеї побудови навчан­ня на активній основі, через доцільну діяльність учня, у співвідношенні з його особистим інтересом саме в цих знан­нях. Надзвичайно важливо було показати дитині її особисту зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким чином вони можуть їй знадобитись у житті. Проблема мусить бути з ре­ального життя, знайома і значуща для дитини, для її роз­в'язання дитині необхідно застосовувати здобуті знання або ті, що їх належить здобути.

Одному з послідовників Дж. Дьюї — В. X. Кілпатрику вдалося вдосконалити систему роботи над проектами. Під проектом у той час мався на увазі цільовий акт діяльності, в основі якого лежить інтерес дитини. В. X. Кілпатрик дав таку класифікацію проектів:

- створюваний (продуктивний) проект, пов'язаний з трудовою діяльністю;

- споживчий (його, метою є споживання у найширшому розумінні, включаючи розваги) 

- проект розв'язання проблеми (науково-дослідницький проект);

 - розв'язання історичних або літературних проблем (які, як правило, поєднуються з дискусійними формами роботи) тощо;

- проект-вправа (проекти навчання і тренування для ово­лодіння певними навичками).

Робота над проектом включає усвідомлення учнем мети, оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу за планом, підбиття підсумків у вигляді письмового звіту [3].

У школах  США,  Великої  Британії,  Бельгії,  Ізраїлю, Фінляндії, Німеччини, Італії, Нідерландів ідеї гуманістичного підходу Дж. Дьюї набули більшого поширення і популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань з їх практичним застосуванням для розв'язання конкретних про­блем довкілля у спільній діяльності школярів. Згодом ідея ме­тоду проектів зазнала достатньої еволюції. Народившись з ідеї вільного виховання, у наш час проектування стає інтег­рованим компонентом цілком розробленої і структурованої системи освіти.

2.  Мета і завдання.

Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його резуль­татом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.

Продуктивна діяльність, перш за все, плідна для освіти, є індивідуальною дією, результатом якої може бути корисний матеріал або нематеріальний продукт, отже, вона має прак­тичну цінність. Оскільки таке навчання розвивається у про­дуктивній діяльності, воно розширює сферу суб'єктивності в процесі самовизначення, творчості і конкретної участі. Під час використання технології вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формується вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається критичне мислення, сфера комунікації тощо.

Основні завдання,

1.Не лише передати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань.

2.Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника тощо),

2.Розширити  коло  спілкування дітей,  знайомство  з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему.

3.Прищепити учням уміння користуватися дослідницьки­ми прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.

Основні цілі навчання іноземної мови - формування та розвиток комунікативних компетенцій учнів і застосування їх на практиці в нових реальних ситуаціях. Реалізації цих цілей сприяє проектна діяльність. Вона дозволяє створити на уроці творчу атмосферу, де кожен учень залучений в активний пізнавальний процес на основі методики співпраці. Проект – це можливість учнів висловлювати свої власні думки та ідеї в зручній для них творчо продуманій формі. Робота над проектом дає можливість учням розмірковувати, самостійно шукати, аналізувати і узагальнювати необхідну інформацію. Вони самостійно переносять отримані раніше знання, вміння і навички в реальну ситуацію.

3. Типи проектів.

Розрізняють такі типи проектів.

Дослідницькі проекти — потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета досліджен­ня для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів обробки ре­зультатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об'єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження, вису­нення гіпотез розв'язання проблеми і намічення шляхів її розв'язання.

Творчі проекти — не мають детально опрацьованої струк­тури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпо­рядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони зазда­легідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення — рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети.

Ігрові проекти — учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, іміту­ються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигада­ними учасниками ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже ви­сокий, але домінуючим видом діяльності все-таки є гра.

Інформаційні проекти — спрямовані на збирання інфор­мації про який-небудь об'єкт, явище, на ознайомлення учас­ників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структу­ри, можливості систематичної корекції у ході роботи над про­ектом. Структуру такого проекту можна позначити таким чином: мета проекту, його актуальність; методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, у тому числі й електронні, інтерв'ю, анкетування тощо) та обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки); результат (стат­тя, реферат, доповідь, відеофільм); презентація (публікація, у тому числі в електронній мережі, обговорення у телеконфе­ренції). Такі проекти можуть бути органічною частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем.

Практико-орієнтовані проекти — результат діяльності учасників чітко визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, реко­мендації, проект закону, словник, проект нового будинку). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо важливими є хороша організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних ре­зультатів і можливих засобів їх упровадження у практику.

За характером контактів проекти поділяються на внут­рішні та міжнародні. Внутрішніми називають проекти, орга­нізовані або всередині однієї школи, або між школами, кла­сами всередині регіону, країни. У міжнародних проектах бе­руть участь представники різних країн, для їх реалізації можуть застосовуватися засоби інформаційних технологій.

За кількістю учасників проекти поділяються на особистісні, парні та групові.

За тривалістю проведення проекти розрізняють корот­кодіючі (кілька уроків з програми одного предмета), середньої тривалості (від тижня до місяця), довготривалі (кілька місяців).

На практиці частіше доводиться мати справу зі змішаними типами проектів.

Дуже важливо організувати зовнішню оцінку виконання проекту, що дозволяє підвищити ефективність його виконан­ня, усунути труднощі, вносити вчасну корекцію. В ігрових проектах, що мають характер змагання, може використовува­тися бальна система. Важко оцінювати проміжні результати у творчих проектах. Але здійснювати моніторинг все одно необхідно, щоб допомогти, коли це потрібно.

Загальну схему технології проектного навчання можна зобразити у вигляді такої таблиці:

Етапи діяльності

Зміст діяльності

1

Підготовка. Визначення теми і мети проекту.

Учні: обговорення, пошук інформації.

Вчитель: заява задуму, мотивація, допомога у постановці завдань.

2

Планування: а) визначення джерел, засобів збору, методів аналізу інформації, засобів представлення результатів; б) установлення критеріїв оцінки результату і процесу.

Учні: формулюють завдання і виробляють план дій,

Вчитель: коректує, про­понує ідеї, висуває про­позиції.

3

Збір інформації (спосте­реження, робота з літературою, анкету­вання, експеримент).

Учні: збирають інфор­мацію.

Вчитель: спостерігає, непрямо керує діяльністю.

4

Аналіз.

Аналіз інформації, формулювання висновків.

Учні: аналізують інформацію.

Вчитель: коректує, спостерігає, радить

5

Подання й оцінка результатів (усний, письмовий звіт та оцінка результатів і процесу дослідження за вчасно встановленими критеріями).

Учні: аналізують інформацію,

Вчитель: коректує, спостерігає, радить.

Вчитель і учні беруть участь у колективному обговоренні, оцінюють зусилля, використані мож­ливості, творчий підхід.

Проекти можуть підрозділятися на: моно-проекти, колективні, усно-мовленнєві, видові, письмові та інтернет-проекти. У реальній практиці найчастіше доводиться мати справу зі змішаними проектами, в яких є ознаки дослідницьких, творчих, практико-орієнтованих та інформаційних. Робота над проектом - це багаторівневий підхід до вивчення мови, що охоплює читання, аудіювання, говоріння та граматику. Метод проектів сприяє розвитку активного самостійного мислення учнів та орієнтує їх на спільну дослідницьку роботу. На мій погляд, проектне навчання актуально тим, що вчить дітей співробітництву, а навчання співпраці виховує такі моральні цінності, як взаємодопомога та вміння співпереживати, формує творчі здібності і активізує учнів. Загалом, в процесі проектного навчання, простежується нерозривність навчання та виховання.

4. Форми захисту проектів можуть бути наступними:

1.Стінгазета.

2. Колаж.

3.Вірш.(написати.)

4.Переклад(літературний).

5.Діафільм(з малюнків).

6.Фотовиставка.

7.Вікторина.

8.Постер.

9.Гра.

10.Демонстрація.

11.Кросворд.

12.Кліп.

5. Схема оформлення проекту.

І етап

Вибір напряму і формування назви проекту: включає узагальнену   назву   проблеми,   коло   питань;   визначення (виділення) загального напряму або пріоритетних (окремих) напрямів, оформлених у підпроекти.

Визначають напрям і формують назву проекту всі члени колективу спільно, включаючи педагогів та учнів. Наприклад, назва загального проекту — "Формування громадянина де­мократичного суспільства, який знає свої права, вміє ними користуватися, поважає права інших людей".

Підпроекти (окремі напрями):

-        виховання в дусі миру;

-        права людини і права дитини;

-        мирне розв'язання конфліктів;

-        виховання у дусі толерантності;

-        вміння цивілізовано вести диспути, бесіди, суперечки.

II етап

Написання проекту.

Розділи проекту:

1. Актуальність, необхідність, значущість обраного напря­жу (чому саме цей).

2. Мета і завдання проекту:

а) довготривалі:

-     створення чогось нового (за структурою, підходами, концепцією навчально-виховного процесу);

-     нові технології, методики;

-     можлива розробка дослідження за проектом;

-     визначення очікуваних результатів;

-     планування "продукту" в результаті виконання програ­ми (посібника, сценарію, технології, плану, нової програми);

б) короткодіюча мета, завдання — визначення конкретної мети, завдань на визначений період.

3. Визначення етапів реалізації проекту:

а) зазначаються терміни початку і закінчення проекту;

б) закінчення проекту визначається етапністю реалізації проекту;

в) зазначаються часові інтервали кожного етапу: запису проекту, І етапу, II етапу тощо.

4. Механізм реалізації проекту.

Пояснення — Як? Яким чином? За допомогою яких засобів буде реалізовувано про­ект? Плани апробації конкретних справ, акцій, заходів згідно з визначеними етапами.

5. Обов'язки та відповідальність учасників реалізації проекту:

-        хто відповідає за проект?

-        хто і за що відповідає всередині проекту?

-        хто допомагає в реалізації проекту?

6. Очікувані результати:

-        які конкретні результати ви очікуєте одержати на кожному етапі і після завершення проекту?

7. Оцінка й самооцінка проекту.

 Коли та з якою періодичністю будуть оцінювати виконання проекту (один, два, три, чотири рази на рік). Хто візьме участь в оцінюванні: самі учасники, експерти, управлінські структури. Форми контролю (самоконтролю) й оцінки (самооцінки). В якій формі буде подано інформацію про хід проекту (звіт, конкретні матеріали, сценарії, розробки, нові проекти тощо)?

8. Бюджет, ресурсне забезпечення (приблизний бюджет, ураховуючи  всі  види  витрат,  необхідних  для  успішної реалізації проекту).

6.  Вимоги до особистості педагога.

Вміння користуватися проектною технологією є показни­ком високої кваліфікації педагога, його інноваційного мис­лення, орієнтації на особистісний і "професійний розвиток ди­тини у процесі навчання.

Під час організації навчального проектування вчитель ви­конує такі функції:

-        допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над проектом;

-        сам є джерелом інформації;

-        координує весь процес роботи над проектом;

-        підтримує і заохочує учнів;

-       підтримує неперервний рух учнів у роботі над проек­том. Треба вміти допомогти учневі, не виконуючи роботи замість нього.

Вчитель повинен не лише добре знати свій навчальний предмет, а й бути компетентним в інших галузях науки, ба­чити точки їх зіткнення.

Педагог повинен добре знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси, бажання. Психологічна грамотність і компетентність учителя вкрай важливі для організації проектної діяльності учнів.

Педагог повинен бути комунікабельним, толерантним.

Особливу роль відіграють креативні здібності вчителя, його творчий потенціал, досвід творчої діяльності. Педа­гогічна професія — одна з найбільш творчих. Від педагога очікують не тільки досконалого володіння предметом, який він викладає, а й володіння педагогічною психологією, мис­тецтвом акторської майстерності. Вчитель впливає на учнів яскравістю власної індивідуальності. Самоцінність особистості важлива у цій технології як в жодній іншій.


ЧАСТИНА 2

Опис досвіду використання методу проектів на уроках англійської мови

Методика проектного навчання широко використовується мною для узагальненя знань і умінь по вивченій темі. В моєму розумінні проект - це творча діяльність школяра, відповідна його фізіологічним та інтелектуальним можливостям,з урахуванням вимог, що пред'являються державним стандартом.

Характерною рисою проектної діяльності є багаторазова вживаність. Ця методика може бути використана на кожному рівні навчання.

Сучасні УМК видані у Великобританії видавництва Оксфорд і Пірсон приділяють достатню увагу проектної діяльності на уроках.

При організації проектної діяльності на уроках англійської мови я виділяю проходження наступних етапів: підготовчий, організаційний, основний, презентація/захист проекту. Найцінніше в проектній діяльності, на мій погляд, те, що все йде від учнів, а роль вчителя – лише організаційна.

Слід пам'ятати: щоб вирішити проблему, яка лежить в основі проекту, школярі повинні володіти певними інтелектуальними, творчими та комунікативними вміннями. До них можна віднести уміння працювати з текстом, аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки, вміння працювати з різноманітним довідковим матеріалом. До творчих умінь відносяться:уміння вести дискусію, слухати і чути співрозмовника, відстоювати свою точку зору, вміння лаконічно висловлювати думку. Таким чином, для грамотного використання методу проектів потрібна значна підготовка, яка здійснюється в цілісній системі навчання, причому необов'язково, щоб вона запобігала роботу учнів над проектом. Така робота повинна проводитися постійно.

На першому етапі я розробляю план проектної роботи та систему комунікативних вправ, що забезпечує її мовний рівень. Учні повинні вільно володіти активною лексикою і граматикою в рамках навчальної теми, перед тим як переходити до обговорення проблемних питань. Слід ретельно відпрацювати граматичні вправи з підручника, або запропоновані вчителем типу « утвори потрібну граматичну форму дієслова», « Назви негативний варіант цього речення», «Переведи речення з російської на англійську» і т. д.

Другий етап (уроки 2 - 8) забезпечує мовні і мовленнєві вміння школярів. Паралельно з цим проводиться поетапна робота над проектом . Тексти з підручника є змістовною базою для розвитку мовленнєвих і дослідницьких умінь учнів. Поряд з роботою з формування мовних і мовленнєвих умінь у рамках обговорюваної проблематики необхідно навчити їх стратегії і тактики групового спілкування. Велике значення при цьому має цілеспрямоване навчання комунікативним мовним штампам. Спочатку учні вчаться висловлювати власну думку. В даному випадку використовуються кліше типу: I think, It seems to me і т. д.

Потім для підсумкової дискусії учням пропонуються фрази згоди (Yes, I think so. Right. That's true.)і незгоди (Sorry, I don't think so. I'm afraid you are wrong.) і узагальнення сказаного (On the whole. In general.) Тренування школярів у використанні цих мовних кліше починається відразу з другого уроку в різних вправах. Можна запропонувати учням розробити в парах невеликий діалог з використанням даних комунікативних фраз. При цьому виді діяльності учні не тільки запам'ятовують нові кліше і закріплюють лексику, але і вчаться зв'язному логічному висловлюванню думок.

Третій етап – захист і обговорення проектів. Кожна група захищає перед класом свій проект за раніше згаданим планом. Після презентації проектів передбачається загальна дискусія. Я, аналізую висловлювання учнів, стежу за тим, як засвоєна лексика, чи правильно вони вживають граматичні структури, оцінюю відповіді. Важливим моментом є підбиття підсумків дискусії. Для того, щоб підтримувати і стимулювати активність учнів під час дискусії і мати можливість об'єктивно оцінити участь кожного з них у роботі, вчитель може використовувати різні засоби заохочення учнів. Так, під час уроку учні можуть заробити бали за вдале питання чи відповідь, використання активної лексики, вживання комунікативних кліше. В кінці уроку бали підсумовуються, і за цими результатами проставляються оцінки.

Перші спроби використовувати окремі елементи проектної методики ми робимо вже у 2 класі. Починаємо з теми «Знайомство». Метою проекту «Знайомтесь, це я!» є формування вмінь мовної взаємодії стосовно до даної теми (вміння розповідати про себе,про друзів, сім'ю, описати домашню тварину), називаючи своє ім'я, вік, країну, захоплення; уміння ставити відповідні питання; знання РЗ привітання, прощання тощо).

Завдання: засвоєння РЗ привітання, прощання, побудова речень з дієсловом to be (I am..., I'm from...), розвиток уміння задавати спеціальні питання (what, where, how old), навчання побудови найпростіших монологічних і діалогічних висловлювань.

Робота над проектом: далі учням пропонується оформити малюнковий лист у вигляді розповіді про себе, сім'ї або інші. На підготовчому етапі з дітьми обговорюється сценарій листа, актуалізуються лексико-граматичні одиниці, чітко визначається порядок та текст виступів, необхідне оформлення. На операційному етапі діти опрацьовують свій виступ та оформляють його. Далі презентують і оцінюють результати своєї роботи. Таким же чином у 2 класі виконуємо проекти за темами «Моя сім'я», «My ABC». Дуже подобається учням тема "My favourite animal". Учні вибирають улюблену тварину, малюють ії та розповідають про неї. При цьому вони дізнаються про правила оформлення проекту: наявність заголовка, автора проекту, клас, акуратне оформлення. На попередньому уроці розповідаю учням про майбутню роботу, обов'язково показує роботи учнів з попередніх класів. Разом обговорюються переваги і недоліки робіт, даються рекомендації що до оформлення. На уроці опрацьовується граматичний матеріал, повторюється лексика, яка використовується в проекті. На наступному уроці влаштовується виставка, і учні представляють свої роботи: читають або розповідають про свою улюбленому тварину. В кінці уроку вчитель відзначає позитивні сторони кожного проекту і дає поради над чим можна попрацювати.

У 3 класі проекти ускладнюються за формою і за змістом, вони продовжують залишатися короткостроковими, що не виходять за рамки однієї лексичної теми. Теми проектів в 3 класі: «Меню», «Листівка до дня народження», «Лист». Наприклад, проект "День народження" починається з складання запрошень (а також відповідей на такі запрошення), вибір подарунка, виготовлення листівки і написання привітання. Таким чином закріплюються правила написання адреси, звертання, структура листівки, а також граматичні правила. 

В 3-му класі при вивченні теми «Свійські і Дикі тварини» учні готували проектну роботу наступним чином: на початковому етапі роботи над проектом йде обговорення теми, паралельно дається базова лексика, граматика, діти опановують прості речення, описуючи зовнішність тварин, вчаться говорити , розповідаючи чим вони харчуються, що вміють робити, де живуть . Кінцевою метою нашого проекту було знайти зображення тварини або намалювати його і написати твір за певним планом: назва тварини де мешкає, опис зовнішності, чим живиться, що вміє робити.

Тематика дуже близька молодшим школярам, у багатьох вдома живуть домашні тварини, тому учні з великим ентузіазмом сприймають пропозицію розповісти про них.

У 4 класі діти працюють над проектами « Пори року», « Мій дім»,« Моя кімната», « Одяг у різний час року» та іншими.

В 4-му класі при вивченні теми «My Family» учні малювали сімейне дерево, на якому розташовували в правильній послідовності своїх родичів: починаючи з дідусі та бабусі і закінчуючи двоюрідними сестрами та братами. Для цього вони використовували невеликі фотографії або малюнки своєї сім'ї, які вони підписували. На основі вивченої лексики та переглянувши відео матеріал про Англійську родину учні повинні були написати твір про свою сім'ю. На підсумковому уроці за темою вони захищали свої роботи, розповідаючи про свою сім'ю. Прослухавши розповіді учні задавали питання своїм однокласникам, в тому випадку якщо якісь факти були упущені. Наприклад:

-What does your sister look like ?

-What is she like?

-What colour eyes she has got?

-What sort of hair she has got?

-How old is your mother?

В ході роботи над темою «Мій дім» учні (4 клас) вивчають лексику по темі, читають і слухають тексти, переглядають відеоматеріали, описують кімнати запропоновані в підручнику. Потім готуються буклети з написаним твірів про свої  улюблені  кімнати,  які оформляються малюнками або фотографіями.

Хоча у 8-му класі при вивченні такої ж теми учні оформляли буклети на тему «Дім моєї мрії» . Вимоги до подання проекту були складені у відповідності з віковими особливостями школярів.

При вивченні теми «Food» (Їжа) учні 5-го класу повинні були написати рецепт своєї улюбленої страви і процес його приготування. Потім вони готували рекламні буклети ресторанів, вказавши назву ресторану, попередньо вивчивши національну кухню якоїсь країни,необхідно було вказати національні страви даного ресторану. Афіша повинна була відобразити національний колорит цієї країни. У буклеті учні вказували страви, які подають в даному ресторані , ціни, розваги(наприклад, музика),час роботи і якість обслуговування в цьому ресторані.

Так, завершивши роботу над темою « Дозвілля молоді», учням 7-го класу було дано завдання – аргументовано висловити свою думку з даної тематики. Учні висловлювали свою думку самостійно, користувалися вже відпрацьованими мовними шаблонами. Кожна підгрупа виступала зі своєю презентацією. При цьому висловлюючи свою точку зору про життя і проблеми молоді як в Україні так і у Великобританії.. Презентації були підготовлені учнями заздалегідь як домашнє завдання. Такого роду завдання дуже захоплюють учнів, вони з інтересом і відповідальністю беруться за виконання такої роботи. При цьому вони освоюють такі навички, як робота з програмою Microsoft Power Point, вміння знаходити цікавий матеріал, ілюстрації. А при самому виступі учні вчаться декларувати, розвивають свої ораторські здібності, вміння доводити і відстоювати свою точку зору, спонтанно відповідати на поставлені запитання і не боятися публічних виступів, стають впевненими у собі. Так само були створені проекти за темою "Sport' (були підготовлені презентації : на тему: "Мій улюблений спортсмен" і "Мій улюблений вид спорту.")

Проектна робота в 8 класі над темою «Celebrities» (Відомі особистості) складалася з підготовчого етапу, під час якого учні прочитали інформацію про популярні фільми, відомого актора, співака. Діти збирали інформацію про своїх кумирів, використовуючи журнали, інтернет. Зібравши всі необхідні матеріали, кожен учень написав твір про свого кумира за планом: характер, зовнішність, захоплення, сім'я, досягнення. Робота була оформлена фотографіями або малюнками.

При вивченні теми «Подорож» учні повинні були підготувати рекламний буклет про Лондон . На початкових етапах учні освоюють лексико - граматичний матеріал в рамках підручника. Потім працюють над твором про Лондон. Дітям пропонуються запитання, ключові слова, за якими можна написати твір. Слід зазначити,що і самі питання , їх важливість і послідовність також обговорюється з учнями. Триває вдосконалення та розширення лексичного запасу. Тут розвиваються навички написання творів англійською мовою, поліпшуються і закріплюються основні мовні категорії: граматичні часи, лексичний запас, синтетична побудова пропозицій для передачі інформації. Учні оформили свої буклети фотографіями, малюнками з пам'ятками Лондона.

Цікаві роботи підготували учні 9-го класу при вивченні теми «Винаходи». Учням треба було написати твір про винахід в запропонованому підручнику або винахід який би вони хотіли мати у себе вдома. Для даного проекту були запропоновані етапи роботи:

Stage 1. Chose or envent a gadget.

Use the questions :

-WHAT is called it?

-What you can use it?

-How does it work?

-What does the problems gadget solve?

-What is it made of?

-What are its advantages?

-How much does it cost?

-Where can you get it?

Stage 2. Use your notes to write a composition for a gadget.

Stage 3. Check your composition.

На старшому етапі навчання учні більш свідомо, більш творчо підходять до створення проекту. З урахуванням їх інтересів і проблем, які їх хвилюють, були пророблені такі проекти: Великобританія», «Здоровий спосіб життя», « Мистецтво», «Наука», « Екологія».

Достатній відсоток займають творчі проекти. Це, насамперед, різного роду спроби художнього перекладу віршів англійських поетів. Такі проекти виконують лише учні старших класів, чия мовна база і знання з теорії вірша вже дозволяють працювати в цьому напрямку.

При вивченні теми «Мистецтво» необхідно було перевести вірш «The Goguar», by Ted Hughas і оформити фотографією або малюнком. При вивченні творчості Шекспіра діти перекладали його сонети на російську мову.

Безсумнівно, що не все було досконало в цих перекладах, далекі вони від досконалості. Але не це головне. Досягнута основна мета: учні долучилися до творчості, працювали з великим піднесенням і натхненням. Такі роботи дуже захоплюють дітей.

Наводжу як приклад переклад сонета Шекспіра, зроблений ученицею 10-А класу Скиданової А. 

 image001

ВИСНОВКИ

Підводячи деякі підсумки роботи за методом проектів, я запропонувала учням 9,11-х класів взяти участь в опитуванні. Мета опитування - з'ясувати, чи цікава їм така форма роботи, варто чи ні продовжувати рухатися в цьому напрямку.

1.      Якими джерелами інформації Ви зазвичай користувалися при підготовці проекту?
 а) Книги; б) Періодична преса; в) Інтернет; г) Інші.

 image003

2. Чи достатньо було часу, відведеного для підготовки проектів?

а) Так; б) Ні.

 image005

3.Підготовка проектів відірвала у Вас час від більш важливих і цікавих справ?

а) Так; б) Ні

 image007

4.Буде цікава робота над проектами наступним за Вами школярам?

а) Так; б) Ні.

 image009

Аналізуючи представлений практичний досвід розробки проектів, можна зробити висновок, що використання методу проектів у процесі виховання учнів засобами англійської мови інтегрувало школярів у різні середовища: соціальні, мовні і т. д., учні були включені в реальну дослідницьку діяльність і націлені на отримання реального результату.

Крім того, самостійний вибір змісту і способів діяльності сприяв розвитку емоційної сфери особистості, її здібностей, нахилів, інтересів.

Сьогодні ми розуміємо під словосполученням «метод проектів» і певний комплекс ідей, і досить чітку педагогічну технологію, і конкретну практику роботи педагогів.

Для того щоб навчання було ефективним, воно повинно бути цікавим не тільки для учнів, але і для самого вчителя, який повинен отримувати задоволення від вивчення свого предмета і від його викладання.

Ніхто не стверджує, що проектна робота допоможе вирішенню усіх проблем у навчанні, але це ефективний засіб від нудьги. Воно сприяє розвитку учнів, усвідомлення себе як члена групи, розширення мовних знань. Проект - це також реальна можливість використовувати знання, отримані на інших уроках засобів іноземної мов.

«Знання з теми повинні бути «цілісною сукупністю знань, які одне одного підтримують, зміцнюють і збагачують», «Вивчати сукупне ціле, а не щось спотворене, уривчасте або розірване», «Виклад по­винен бути повним, ґрунтовним і точним» — так го­ворив Я. А. Каменський. Досягнути цього дає мож­ливість використання цієї технології навчання. Метод проектів має велике значення для розвитку життєвої, соціальної, інформаційної, предметної компетентностей учня.   Метод дозволяє:

 • перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання;

 • забезпечити продуктивний зв'язок теорії та прак­тики у процесі навчання;

 • набути життєвого досвіду;

 • розвивати вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал;

  • здійснювати організовану пошукову, дослідни­цьку діяльність на підставі спільної праці учнів;

  • навчити учнів самостійно працювати з додатко­вою літературою;

  • вчити вміння самостійно працювати над творчи­ми завданнями;

  • підвищувати інтерес учнів до вивчення іноземної мови;

  • виховувати повагу, вміння працювати в колек­тиві;

  • формувати власну життєву позицію.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Полат Е. С. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти М., 2000

2. Гальскова Н.Д. Сучасна методика навчання іноземних мов М.,2000.

3. Салтівська Р. Н. Лингводидактический підхід до проектної методики в молодших класах. П'ятигорськ, 1997

4. Ястребдева О.Л. «Як народжується проект: З досвіду впровадження методичних і організаційно-педагогічних новвоведений». М., 1995

5. Копилова В.В.Методика проектної роботи на уроках англійської мови. 2003

6. Коряковцева Н.Ф. Сучасна методика організації самостійної роботи тих, хто вивчає іноземну мову.2002

7.  Чуракова О. В.Фішман И. С.. Компетентнісно-орієнтований підхід до освіти: освітні технології. випуск 1, Самара, 2002

8. ИЯШ, 1999, №4 Мартьянова Т. М. «Використання проектних завдань на уроках англійської мови»

9. ИЯШ, 2002, №3 Туркіна Н.В. «Робота над проектом при навчанні англійської мови»

10.Мартьянової Т.М., Туркіної Н.В.«Використання проектних технологій на уроках англійської мови»,

11. Р.П.Мильруд «Компетентність в мовній освіті»,

12.Бондаренко С. Н. "Проектні технології на уроках іноземних мов”.

 

 

Додаток 1

Анотація

Даний урок розроблено для учнів четвертого класу з поглибленим вивченням англійської мови за підручником "Click On 1" видавництва "Express Publishing" за темою "Я, моя родина". Цілі уроку: закріпити тематичну лексику в активному словнику учнів, формувати аудитивні навички та вміння при прослуховуванні діалогів, удосконалювати мовленнєві вміння учнів під час презентації проекту. Для досягнення цілей використовуються різноманітні вправи, які відповідають розвитку таких якостей, як увага, мовна здогадка, творча ініціатива. Розвиток навичок сприйняття на слух не передбачає дослівне розуміння прослуханого діалогу, але вміння зрозуміти в потоці мови необхідну інформацію. Підготовка і проведення даного уроку допомагає досягти реальної комунікативної мети. Використання методу проектів дозволяє створювати умови для розвитку особистості учня, оскільки він розвиває активне самостійне мислення і вчить учня не тільки запам'ятовувати і відтворювати знання, а вміти застосувати їх на практиці. Парні види роботи сприяють створенню дружньої атмосфери на уроці і виховую увагу і повагу до співрозмовника.

 

 

Загальноосвітня школа I-III ступенів № 103.
Запорізької міської ради Запорізької області.

 

Урок з теми

 

«Я, моя сім’я»

 

4 клас

 

 

Вчитель

Янчук Вікторія Олександрівна

 

Запоріжжя, 2016


Мета: Повторення і закріплення раніше вивченої лексики, вдосконалення навичок діалогічного мовлення . Формування навичок і вмінь складання міні – діалогуза зразком.

Формування аудитивних навичок і умінь під час прослуховування діалогів, розвиток аудитивної пам'яті, уваги. Тренувати навички читання, перекладу речень зі словами по темі. Вдосконалення мовних і мовленнєвих умінь учнів під час презентації проекту « Я, моя сім'я.»

Виховувати інтерес до вивчення іноземної мови, виховання шанобливого ставлення до родини.

Розвиток творчої діяльності учнів, пам'яті, кругозору, уяви, уміння викладати свої думки, працювати в парах, самостійно.

Оснащення: підручник, аудіо запис, відеозапис, схема родинного дерева, вірш «Our Family», фотографії та малюнки родини.

Хід уроку:

1. Організаційний момент:

Діалог чергового:

T: Who is absent today?

P1: All are present. ( Ann is absent)

T:Whatis the matter with her?

P: She is ill.

2. Повідомленнятеми

T: Our topic is «My Family» (Today we are going to speak about Family)

 1. T®Cl
  Now tell the poem. All together.
  Our Family.

Our large family.

Has а nice flat.

We live there happily

With a kitten and a cat

My sister and brother 

All go to school.

We help one another ,

It is a good rule.

We help our mother

When she washes or cooks. 

Together with  father.

We like to read books.

4. Повторення і закріплення раніше вивченої лексики. Ex.1,2 p.26-27.

a) T: Let’s repeat the words on our topic.

Repeat after me:

Grandfather, grandmother, father, mother., uncle, aunt, brother, sister, cousin, only, child, parents, grandparents, son, daughter, wife, husband, nickname, straight.

b) T: Give the opposites:

father –           (mother)

sister –            (brother)

grandfather – (grandmother)

uncle –           (aunt)

son –              (daughter)

nickname –    (realname)

many children – (only child)

short –            (long)

straight –         (wavy ( curly))

5. T: Let’s do exercise 1 p. 26. (Open your books on page 26).

a) T: Look at Lyn’s family tree, then fill in the names of the people and be ready to talk about the people as in the example.

P1: Bil is Lyn s grandfather.

P2: Bob is Lyn s father.

P3: Angela is Lyn s mother.

P4: Ton y is Len s uncle.

P5: Carol is Lyn s aunt,

P6: Steven is Lyn s brother.

P7: Julie is Lyn s sister.

P8: Michael is Lyn s cousin.

b)  T: Now answer my questions (task- c)

Who is an only child?

Who are Lyn’s  parent’s ?

Who are Lyn’s grandparents? Etc.

6. T:  Ex. 2 p. 27. Look at the family tree and find the people.

Hair:

1) They have got straight blonde hair.(Carol, Michael)

2)  She has  got brown wavy hair.( Angela)

3) She has got dark brown curly hair. (Julie)

4) He has got short grey hair.( Bil)

5) He has got red hair.(Bob)

Special features:

1) He has got a beard and a moustache. (Tony)

2) She has got wrinkles. (Joan)

3) They have got glasses. ( Joan, Bob, and Steven)

7. Розвиток навичок аудіювання, діалогічного мовлення. Ex.5 p.27(c)

a) T:  Listen to the dialogue and then act out your dialogues. You’ll speak about your families.

Ex. 5 p.27(c)

b) Students own dialogues.

P1 –P2, P3 – P4, etc.

8.Speaking. Ex. 9 p. 28.

a) T: Now let’s describe people. Ex. 9 p.28. Look at the picture and answer my questions:

T:    -  Who s got short hair ? (John and Andy)

-       Who s got long hair ? ( Pauline and Linda)

-       Who s got straight hair ? ( Pauline)

-       Who s got wavy hair ? ( Linda)

-       Who s got blonde (black) hair? (Pauline ( Linda)

b) T: Look at the pictures. In pairs, ask and answer questions about each person, as in the example.

A: What sort of hair  has Pauline got ?

B: She’s got long blonde hair?

A: What colour eyes has she got?

B: She’s got blue eyes.

9. Listening. Ex.10 p. 28.

T: You have several pictures. Listen to the dialogues and choose the right person. (Guess the person). Listen and tick the correct boxes).

 1. Who is Kate? ( C)

 2. Who is Tom? (A)

  1. Who is Alison?( C)

10. T: Let’s prepare for our project. Now do Ex. 11 p. 29.

a) T: Read the adjectives and translate. (do it in turns)

b) T: Match the adjectives to the people: tall; Ed, fat; Mark. Young; Chris etc.

c) T: Now answer my questions:

-Who is tall? (Ed is tall)

-Who is fat? (Mark is fat)

-Who is young? (Chris is young)

-Who is short? (Joe is short)

- Who is slim? (Phil is slim)

- Who is old? (Roy is old)

-Who is of medium height? (Harry is of medium height)

-Who is thin? (Oscar is thin)

-Who is middle- aged? (Roger is middle – aged).

11. Character adjectives .

a) T: Repeat after me: clever, lazy, bossy, miserable, noisy, friendly, funny, shy.

b) T: Let’s have a rest and express your feelings. Be as emotional as the characters in the picture.

12. Ex. 13 p.29 Speaking.

a) T: In pairs , ask and answer questions as in the example. First read the example and translate. P-P

b) T: Use the example and ask and answer the questions.

Набрать

c) T: Look at the Photo File Section and describe the famous people. Let s work in groupe;

- the first group describes Cher,

- the second - Sylvester Stallone.

- the third - Eddie Murphy.

Then, the students read their stories in turns.

13. T: a) Let’s prepare to tell about your families.
Watch an episode (a video) and be ready to be the reporter as Bob and ask the same questions.

b) T: Work in pairs and ask the same questions.

-Who is your favourite person?

-Describe….

-What kind of person is…..?

14. Ex. 29 p. 33.

a) T: Now read and translate the text about Louise’s family. It’s an example for your story to tell about your family.

b) T: Watch a video and listen to the stories about English Families  and be ready to speak about your families.

c) Учні презентують проектиз теми «MyFamily», використовуючи малюнки та фото своєї сім’ї. Р1,2,3

13. Заключний етап уроку.

Підведення підсумків ( виставлення оцінок).

-Якщо дозволяє час Гра:

«Guess the word» T: Put the letters in the right order. Name (or Write down the word). 

Dnrmgaohtre – grandmother.

Nabduhs - husband

Grduathes - daughters

Mnaekcin - nickname

Raedb - beard

Stmouhcae  – moustache

Nptserandarg  - grandparents

Додаток 2

 

Анотація


        Даний захід було представлено в рамках тижня англійської мови. Позакласні заходи є важливими і необхідними елементами у процесі вивчення іноземної мови. Така перешкода, як "мовний бар'єр", стає легко переборним, як тільки учні потрапляють в ситуацію гри, рольової взаємодії, виявляються залученими в загальний творчий процес.

        Даний захід як частина освітнього процесу сприяє:
-збагаченню та активізації лексичного запасу;
-освоєнню граматичного матеріалу комунікативним шляхом;
-поліпшенню аудитивних навичок шляхом занурення в мовне середовище;
-підвищенню мовної компетенції;
-підвищенню інтересу до вивчення англійської мови;
-розвитку інформаційних і соціокультурних компетенцій;
-формування творчих здібностей школярів;
- розширенню країнознавчих знань учнів з історії та культури країни мова якої вивчається;  

- розширенню загального кругозору та розвитку творчих здібностей учнів;
-вихованню почуття поваги до культури інших народів;
-оволодінню усіма видами мовленнєвої діяльності - говорінням, аудіюванням, читанням і письмом.

- удосконалюванню мовленнєвих умінь учнів під час презентації проекту.

Презентації були підготовлені учнями заздалегідь як домашнє завдання. Такого роду завдання дуже захоплюють учнів, вони з інтересом і відповідальністю виконують такі роботи.   А при самому виступі учні, розвивають свої ораторські здібності, вміння доводити і відстоювати свою точку зору, спонтанно відповідати на поставлені запитання і не боятися публічних виступів, стають впевненими у собі.  Для позакласного заходу були створені проекти за темою Happy Valentines.

 

 

Загальноосвітня школа I-III ступенів № 103.
Запорізької міської ради Запорізької області.

 

 

 

 

Позакласний заход

з англійської мови

«St’Valentine’s Day»

 8 клас

 

 

Вчитель

Янчук Вікторія Олександрівна

Запоріжжя, 2016Мета та завдання:

- розширення загального кругозору і розвиток творчих здібностей учнів

- виховання почуття поваги до культури інших народів

- оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності - говорінням, аудіюванням, читанням і листом.

Тип уроку:

Урок комплексного застосування ЗУН учнів

Використовуване обладнання:

Роздатковий матеріал(картки з завданнями), запис мелодії мелодії (для фону).плакати, кольоровий папір, фломастери та інші матеріали для створення «валентинок».

Короткий опис:

свято-конкурс, присвячений Дню Святого Валентина.

Сценарій свята-конкурсу:

Клас прикрашений кульками і плакатами на тему свята. На екрані-символи свята

(зображення серця і купідона. Слайд №1)

 -.Student(T): Love! Happiness! Beauty! There’s not so many days in a year  when we pronounce these pleasant words. Today we have an excellent chance to plunge into the atmosphere of love and friendship, to take part in party games, to praсtice the use of some pleasant words and expressions on these special occasion.

Student(S): No one really knows the actual origin of St ’Valentine’s Day .According to one story, St ’Valentine was a priest who would marry young couples against the orders of the Roman Emperor, who believed that single young men made better soldiers .He was condemned to death and before his death  on February 14 he sent his friends   farewell message signed “From your Valentine”. Some people think this is why we exchange friendly and caring messages on this day.

-. S: My dear friends, we are gathered together to celebrate St’Valentine”s Day. We’ve got 2 teams:”Cupids” and “Red diamond” and we ‘ll see which team knows more about the holiday.

(члени журі-вчителі англійської мови, вболівальники і глядачі-учні 8-х класів)

Before starting let’s listen to the poem “My Valentine” by M.C.Parsons

(декламує вірш учениця даного класу, зробила його поетичний переклад. Звучить фонова музика, на екрані зображення «валентинки». Слайд №4)

My Valentine 

 I have a little valentine            Цілий день лице моє іскрилося від усмішки,

That someone sent to me.         Адже сьогодні отримала таємну листівку.

It’s pink and white              Залицяльник вважав за краще залишитися невідомим,

And red and blue               Але подарунок від нього виглядав чудово!

And pretty as can be.            Ніжно-рожева, вся з оксамиту     

Forget-me-nots                 З біло-блакитними пелюстками.

Are round the edge,             По краях-незабудками прикрашена

And tiny roses, too; and          І блідо-розовими мереживами.                     

Such a lovely piece of lace,       В самому центрі Валентинки -

The very palest blue.            Серце червоне палає:

And in the centre               « Лише з тобою бути хочу!». 

There’s the heart.                                                                                      

As red as red can be!

And on it’s written

All in gold, “To you,

With love from me”

(M.C.Parsons)

 1. S: So, both teams are ready .Let’s begin with “warming up “.Please, name famous couples and you’ll get 1 point for each correct answer.

(команди отримують сердечка, де написано ім'я одного із закоханих, вони повинні назвати пару)

 Tristan-Isolda\ Othello-Desdemona\ Ceasar- Cleopatra\ Kai-Gerda\ Onegin-Tatyana\ Ruslan- Ludmila\

Juliet & Romeo

Eva & Adam etc.

2. S: Both teams were very good. The first competition is a bit more difficult. Here are 2 hearts. Your task is to find and circle hidden words in the big heart. You can  see these words in the small heart. The first team to find all words wins.

(на екрані-завдання, а потім правильну відповідь. Слайди №5,6)

 3.S: Let’s pass to the second contest. Recently we’ve learned a lot about different animals and birds .This bird is considered to be the symbol of love. Poets have written many poems about it .They say its songs are the most beautiful songs of love in the world. Name this bird.(на экране-соловей)You are right, it is a nightingale .Now listen to the text, complete the sentences and you will get 1 point for each correct sentence.

(текст для аудіювання та завдання до нього в Додатку. Слайди №7.8)

4.  S: Let’s go on to the poetic contest .Within 5 minutes you have to write a poem, using the following words:

---------------day

---------------say

---------------you

---------------too!

The highest score is 5. Dear jury and our guests ,you can join us and try to rhyme the words.

(команди отримують аркуші з римами і після обговорення зачитують свої вірші. Слайд №9)

 5.  Great !Good of you, thanks! And now let’s talk again. You should say these tongue twisters as quick and as well as you can! You’ll get 2 points for each correct answer. Mind the pronunciation and be careful with the sounds.

(на екрані і на картках– скоромовки: Merry Mary marries Marty on Monday и I miss my Swiss Miss. My Swiss Miss misses me. Слайд №10)

6. -T: The next task is to use letters in the word HONEYMOON to make as many different words as possible.(at least 7 words).1 point for each correct word. Слайд №11)

7. T: Good job! Well, don’t you think it’s time to talk about love?     The task is for boys .You  have  3 minutes to complete the lines of the poem and  to think what you’ll say to your sweethearts .Read it with a bit of feeling.5 points for this contest!

(хлопчики доповнюють рядки вірша на одному сердечку фразами, розташованими на іншому. Оцінюється правильність мови і артистичність. Слайд №12)

8Contest 8  (5 points)

How many hearts are there in this picture?

 image002

9. Picture quiz.

10.

2016 02 02 012837

T: You’ve been really great! And now each team should draw a portrait of a dream girl with closed eyes .Do it all together, one by one adding to the picture, though you won’t see what you are drawing.

(члени команд по черзі з зав'язаними очима малюють на дошці портрети. Слайд №13)

T: Isn’t it funny! No points, dear friends, it’s a joke!

10-S: And now- our last activity! You know that on Valentine’s Day people exchange greeting cards .You can buy them in the shop, buy I think it will be more special to create your own cards. So you   designed them  at home and you’ll get 5 points for this contest.

(використовуючи кольоровий папір, прикраси, клей, ножиці, фломастери і свою фантазію, хлопці створюють«валентинки»-вдома і демонструють в класі .Звучить музика, на екрані зображення «валентинок», зроблених учнями інших класів. Потім члени команд демонструють присутнім та гостям свої вироби дарують їх членам журі. Слайди №14,15,16)

T:  Your cards are very nice .Both teams were very good .Dear jury, what are the results of our competition?

(підводяться підсумки конкурсу. Команди нагороджуються традиційними для цього свята солодкими(шоколадними) призами.

11/ Fortune-teller

Презентація - ворожіння

Додаток (текст для аудіювання та завдання до нього)

Does the nightingale sing only at night?

Poets have written so many poems about the nightingale. They say :”Its songs are the  most beautiful songs in the world “.Poets think, that the nightingale sings  only at night and at any season of the year .But this isn’t true .The nightingale lives in England only from the middle of April till the middle of June. The  bird doesn’t visit Ireland, Wales or Scotland .On  the continent people can hear the nightingale in many countries especially in the South. The birds sings at  night and also during the day, but because of other birds you can’t hear its song very well .While the nightingale sings   one of the most beautiful song of all birds, its body is not very beautiful. The birds are  reddish brown .They build their homes in the grass.

Listen to the tape and complete the sentences:

The nightingale lives in England from…

The nightingale never visits…

The nightingale sings at night and…

The nightingale”s song is beautiful but its body is…

The nightingale builds its home… 

 

 

Поделитесь этой статьей с друзьями!)
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Запорожье. Городской портал.