Справка Профильное образование 2014-2015

ДОВІДКА

Про результати навчальних досягнень учнів профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів за 2014-2015 р.

На виконання плану роботи школи з 02.06.2015 по 12.06.2015 року було проведено моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів станом на кінець навчального року.

Мета проведення моніторингу – відстеження освітніх результатів учнів профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів за результатами 2014-2015 н.р., виявлення прогалин з навчальних тем програм з профільних предметів, що потребують поглибленого повторення, виявлення негативних та позитивних тенденцій щодо навчальних досягнень учнів, встановлення причин невідповідностей результатів зазначеним цілям та планування корекційних заходів.

Аналіз умов. Методичний супровід проведення моніторингу здійснювався у відповідності до нормативно-правової бази та аналітичних документів адміністрації навчального року за звітній період.

Відповідно до мережі класів в 2014-2015 н.р. у ЗЗОШ №103 функціонують класи з профільним навчанням філологічного (українська та іноземна філології) та історичного напряму. Допрофільне навчання реалізується завдяки поглибленому вивченню окремих предметів, зокрема – у 8-А, 9-А класах англійської мови; 8-Б, 9-Б класах – англійської і німецької мов.

У 2014-2015 н.р. з метою ефективного викладання профільних предметів та спецкурсів всі класи були розділені на групи. Викладають профільні предмети вчителі, які мають відповідну фахову освіту та досвід роботи:

Профіль (поглиблене вивчення) Предмет Клас П.І.Б. вчителя

Кваліфікаційна

категорія

Педагогічний стаж
Поглиблене вивчення Англійська мова 8-А Янчук В.О. Вища 20 років
Англійська мова 8-А Тригуб К.В. Спеціаліст 1 років
Англійська мова 8-Б Аліпова Г.В. ІІ категорія 5 років
Німецька мова 8-Б Демідкіна К.О. Спеціаліст 1 роки
Англійська мова 9-А Зубова З.О. Вища, «старший вчитель» 35 років
Англійська мова 9-А Чорновалюк В.Я. Вища, «учитель-методист» 43 роки
Поглиблене вивчення Англійська мова 9-Б Зубова З.О. Вища,«старший вчитель» 35 років
Німецька мова 9-Б Брус А.М. Спеціаліст 2 роки
Іноземна філологія Англійська мова 10-А Глушко М.С. І категорія 20 років
10-Б Глушко М.С. І категорія 20 років
11-А Чорновалюк В.Я. Вища, «учитель-методист» 43 роки
Глушко М.С. І категорія 20 років
Іноземна філологія Німецька мова 10-А Демідкіна К.О. Спеціаліст 1 роки
Історія Історія України, всесвітня історія 10-Б Тарасюк С.М. Вища,«старший вчитель» 27 роки
Українська філологія Українська мова та література 11-Б Арлан Т.О. Вища 20 років
Демченко О.І. Вища,«старший вчитель» 31 рік

Результати навчальних досягнень учнів профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів на кінець навчального року представлено в таблиці:

Предмет Клас За списком Атестовано Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень К. як. Які сть
1 2 3 % 4 5 6 % 7 8 9 % 10 11 12 %
Англійська мова 24 24       0,0   2 2 16,7 5 5 3 54,2 6 1   29,2 0,68 83,3
Англійська мова 18 18       0,0     2 11,1 4 3 4 61,1 5     27,8 0,69 88,9
Німецька мова 7 7       0,0     1 14,3 3 1 2 85,7       0,0 0,63 85,7
Англійська мова 28 28       0,0   1 5 21,4 4 5 7 57,1 5 1   21,4 0,68 78,6
Англійська мова 14 14       0,0 2   2 28,6 2 3 2 50,0 1 2   21,4 0,64 71,4
Німецька мова 12 12     1 8,3   1 1 16,7 5 1   50,0 2 1   25,0 0,61 75,0
Англійська мова 10А 13 13       0,0     2 15,4 1 4 2 53,8 3 1   30,8 0,71 84,6
Німецька мова 10А 10 10   1   10,0       0,0 3 2 2 70,0   2   20,0 0,66 90,0
Англійська мова 10Б 10 10     2 20,0     2 20,0 1 2 1 40,0 2     20,0 0,58 60,0
Історія України 10Б 23 23   2 1 13,0 4 6 2 52,2 3 1 3 30,4 1     4,3 0,47 34,8
Всесвітня історія 10Б 23 23   1 1 8,7 5 5 3 56,5 3 1 3 30,4 1     4,3 0,49 34,8
Англійська мова 11А 20 20     1 5,0 1     5,0 1 5 4 50,0 4 3 1 40,0 0,73 90,0
Українська мова 11Б 27 27     1 3,7   3 6 33,3 8 2 3 48,1 4     14,8 0,60 63,0
Українська література 11Б 27 27   1   3,7 1 1 5 25,9 6 5 5 59,3 3     11,1 0,61 70,4

Динаміку результативності навчальних досягнень учнів класів з поглибленим вивченням англійської мови представлено в таблиці:

Клас Контроль Кількість учнів Англійська мова
Рівень навчальних досягнень Якість знань
П % С % Д % В %
8-А стартовий контроль 22 0 0 12 54 8 37 2 9 46%
рубіжний контроль 25 0 0 4 16,0 13 52,0 8 32,0 84%
річний контроль 24 0 0,0 4 16,7 13 54,2 7 29,2 83,3%
8-Б стартовий контроль 15 0 0 7 47 8 53 0 0 53%
рубіжний контроль 18 0 0 3 16,7 12 66,7 3 16,7 83,3%
річний контроль 18 0 0,0 2 11,1 11 61,1 5 27,8 88,9%
9-А стартовий контроль 25 0 0 7 28 15 60 3 12 72%
рубіжний контроль 28 0 0 5 17,9 20 71,4 3 10,7 82,1%
річний контроль 28 0 0,0 6 21,4 16 57,1 6 21,4 78,6%
ДПА 28 0 0,0 7 25,0 13 46,4 8 28,6 75,0%
9-Б стартовий контроль 13     8 62 4 30 1 8 38%
рубіжний контроль 14 0 0 5 35,7 7 50,0 2 14,3 64,1%
річний контроль 14 0 0,0 4 28,6 7 50,0 3 21,4 71,4%
ДПА 14 0 0,0 2 14,3 8 57,1 4 28,6 85,7%

Динаміку результативності навчальних досягнень учнів класів з поглибленим вивченням німецької мови представлено в таблиці:

Клас Контроль Кількість учнів Німецька мова
Рівень навчальних досягнень Якість знань
П % С % Д % В %
8-Б стартовий контроль 6 0 0 3 50 3 50 0 0 50%
рубіжний контроль 7 0 0 2 28,6 5 71,4 0 0 71,4%
річний контроль 7 0 0,0 1 14,3 6 85,7 0 0,0 85,7%
9-Б стартовий контроль 12 0 0 4 33 7 58 1 9 67%
рубіжний контроль 12 0 0 4 33,3 5 41,7 3 25,0 66,7%
річний контроль 12 1 8,3 2 16,7 6 50,0 3 25,0 75,0%
ДПА 12 1 8,3 2 16,7 6 50,0 3 25,0 75,0%

Динаміку результативності навчальних досягнень учнів в профільних класах з англійської мови представлено в таблиці:

Клас Контроль Кількість учнів Англійська мова
Рівень навчальних досягнень Якість знань
П % С % Д % В %
10-А стартовий контроль 13 0 0 6 46 6 46 1 8 54%
рубіжний контроль 13 0 0 2 15,4 7 53,8 4 30,8 84,6%
річний контроль 13 0 0,0 2 15,4 7 53,8 4 30,8 84,6%
10-Б стартовий контроль 9 0 0 4 44,4 4 44,4 1 11,2 55,6%
рубіжний контроль 10 1 10 3 30,0 6 60,0 0 0,0 60%
річний контроль 10 2 20,0 2 20,0 4 40,0 2 20,0 60,0%
11-А стартовий контроль 20 0 0 8 36 10 55 2 9 64%
рубіжний контроль 20 1 5 1 5,0 12 60,0 6 30,0 90%
річний контроль 20 1 5,0 1 5,0 10 50,0 8 40,0 90,0%
ДПА 20 0 0,0 1 6,7 6 40,0 8 53,3 93,3%

Динаміку результативності навчальних досягнень учнів в профільних класах з німецької мови представлено в таблиці:

Клас Контроль Кількість учнів Німецька мова
Рівень навчальних досягнень Якість знань
П % С % Д % В %
10-А стартовий контроль 7 0 0 2 28,6 2 28,6 3 42,8 71,4%
рубіжний контроль 10 1 10 0 0,0 7 70,0 2 20,0 90%
річний контроль 10 1 10,0 0 0,0 7 70,0 2 20,0 90,0%

Динаміку результативності навчальних досягнень учнів в профільному 10-Б класі з історії України та всесвітню історію представлено в таблиці. Зазначимо, що стартовий контроль з історії у 10-Б класі на початок навчального року не проводився, оскільки учні поглиблено не вивчали у попередніх класах історії України та всесвітню історію.

Клас Контроль Кількість учнів Історія України
Рівень навчальних досягнень Якість знань
П % С % Д % В %
10-Б рубіжний контроль 21 3 14 13 61,9 5 23,8 0 0,0

23,8%

річний контроль 23 3 13,0 12 52,2 7 30,4 1 4,3

34,8%

Клас Контроль Кількість учнів Всесвітня історія
Рівень навчальних досягнень Якість знань
П % С % Д % В %
10-Б рубіжний контроль 21 1 4,8 15 71,4 5 23,8 0 0,0

23,8%

річний контроль 23 2 8,7 13 56,5 7 30,4 1 4,3

34,8%

Динаміку результативності навчальних досягнень учнів в профільному 11-Б класі з української мови представлено в таблиці:

Клас Контроль Кількість учнів Українська мова
Рівень навчальних досягнень Якість знань
П % С % Д % В %
11-Б стартовий контроль 24 2 9 12 50 10 41 0 0 41%
рубіжний контроль 27 1 3,7 10 37,0 13 51,9 3 11,1 59,3%
річний контроль 27 1 3,7 9 33,3 13 48,1 4 14,8 63,0%
ДПА/ЗНО 26 1 3,8 12 46,2 10 38,5 3 11,5 50,0%

Динаміку результативності навчальних досягнень учнів в профільному 11-Б класі з української літератури представлено в таблиці:

Клас Контроль Кількість учнів Українська література
Рівень навчальних досягнень Якість знань
П % С % Д % В %
11-Б стартовий контроль 24 1 4 7 29 15 63 1 4 67%
рубіжний контроль 27 1 3,7 8 29,6 16 59,3 2 7,4 66,7%
річний контроль 27 1 3,7 7 25,9 16 59,3 3 11,1 70,4%
ДПА 23 0 0,0 6 26,1 13 56,5 4 17,4 73,9%

Результати моніторингового дослідження навчальних досягнень учнів з профільних та поглиблених предметів у 8-11-х класах вказують на те, що профільне навчання задовольняє потреби більшості учнів, забезпечує їм необхідний загальнокультурний рівень підготовки, створює умови для свідомого вибору учнями майбутньої професії. Але частина учнів 8-11-х класів мають низьку мотивацію до навчання, прогалини в знаннях, уміннях і навичках з предмету за попередні класи, тому мають низький рівень знань.

Моніторинг якості знань учнів, аналіз результатів їх навчання, що проводиться протягом року, допомагає оперативно корегувати діяльність вчителів та учнів, своєчасно виявляти прогалини в знаннях і вміннях учнів, встановлювати рівні готовності до засвоєння нових знань, формувати вміння самоконтролю, самоперевірки, стимулювати відповідальність. Тому у подальшій роботі вчителі повинні більше уваги приділяти завданням у вигляді тестів, проводити системну роботу над повторенням окремих тем програми, удосконалювати індивідуальні форми роботи з учнями, аналізувати індивідуальні навчальні досягнення учнів.

Профіль Позитивні тенденції: Негативні тенденції: Можливі причини негативних тенденцій
Іноземна філологія

Показники якості знань учнів покращилися у 8,9,10,11-х класах. Достатній рівень підготовки в лексичному та граматичному відношенні;

учні добре виконують завдання на розуміння прочитаного, а саме: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді;

розвиваються навички написання творчої роботи, формуються уміння висловлювати письмово свою точку зору та описувати події;

вміють розкрити тему, спостерігається зв’язність висловлювання, нормативність використання лексики та граматики

Помилки в побудові речень, при вживанні артиклів і прийменників, при вживанні часів дієслів. Недостатнє засвоєння матеріалу, неуважність учнів на уроках, відсутність системи в підготовці до уроку окремих учнів
Зміст корекційних заходів Систематичне повторення граматичних правил, повторення та систематизування  пройденого лексико-граматичного матеріалу та підключення до нього нових, виконання тренувальних вправ, продовження написання творчих робіт, проведення заходів щодо підвищення мотивації до навчання в окремих учнів
Українська філологія Показники навчальних досягнень учнів є стабільними. Учні добре засвоїли розділові знаки в простому реченні. Визначають поширені та непоширені звертання та розділові знаки при них. Добре справляються з завданням на відповідність. Недостатньо засвоєно види односкладних речень. Учні допускають помилки в синтаксичному розборі речень та в побудові схем до них. Треба удосконалювати зв’язне висловлювання та редагування тексту. Неуважність учнів під час виконання завдання, недостатнє засвоєння матеріалу за курс основної школи, відсутність системи в роботі учнів
Учні усвідомлено визначають літературний рід твору, жанр, ідею. Орієнтуються в літературних угруповуваннях та приналежності письменників до них. Визначають засоби поетичного синтаксису. Допускають помилки у визначенні віршованих розмірів, недостатньо знають терміни, слабо визначають засоби поетичного синтаксису. Спостерігається відсутність текстуального знання текстів.  
Зміст корекційних заходів

Систематичне повторення правил, виконання тренувальних вправ, увага до виконання завдань з творчим змістом, проведення заходів щодо підвищення мотивації до навчання.

Систематичне повторення вивченого за курс української літератури, робота над розвитком правильного мовлення та розширенням словарного запасу, увага до виконання завдань з творчим змістом, проведення заходів щодо підвищення мотивації до навчання, залучення до випуску шкільної газети чи тематичних видань, літературних конкурсів

Управлінські рішення щодо покращення профільної освіти у

 наступному 2015-2016 н.р.:

Зміст

Форма

узагальнення

Відповідальний

адміністратор

Залучений

педагогічний

працівник

Контроль за відвідування учнями уроків та спецкурсів з профільних предметів звіт Заступник директора з НВР

Вчитель,

класний керівник

Організація корекційної роботи з учнями, які мають початковий рівень знань.

Інформація на нараді

при директорові

Заступник директора з НВР

Вчитель,

що викладає предмет

Забезпечення моніторингу навчальних досягнень учнів профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів Статистична звітність Заступник директора з НВР Вчитель, що викладає предмет
Залучення учнів до участі в пробних ЗНО з профільних предметів Звіт Заступник директора з НВР Вчитель, що викладає предмет
Включення в роботу ШМО вивчення питань стосовно аналізу контрольних робіт Аналіз планів роботи   Керівник ШМО
Вивчення методичних порад фахівців щодо питання профільної освіти та її якості Круглий стіл на ШМО Заступник директора з НВР Вчителі, що викладають профільні предмети, керівники ШМО
Систематична робота над рівнем мотивації учнів до вивчення профільних предметів Звіт   Вчитель, класний керівник, психолог
Проведення тренінгів щодо вивчення питання профільної відповідності учнів, надання індивідуальних консультацій учням профільних класів, їх батькам, вчителям, які працюють в профільних класах. Рекомендації   Практичний психолог
Поделитесь этой статьей с друзьями!)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Запорожье. Городской портал.