Граті О.В.,Ніньовська О.М., Номінація «Нова українська школа виховання і розвиток». Секція «Психологічний супровід»

Дек 27 2019

Граті О.В. Ніньвская О

Тема «Аспекти соціально-психологічного супроводу в роботі з внутрішньо переміщеними особами»

ПІБ вчителів Граті Олена Владиславівна, практичний психолог, спеціаліст першої категорії

Ніньовська Олена Михайлівна, соціальний педагог, спеціаліст другої категорії

Повна назва школи Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор Ситенко Неля Юріївна

Адреса школи вул. Новокузнецька, 18-ател.: 0617075459

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Провідна педагогічна ідея досвіду

Ідея досвіду полягає в створенні сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти та оптимізації змісту і форм психологічної просвіти педагогічних кадрів та батьків

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Суспільно-політична ситуація, яка склалася в Україні останнім часом, означила чималу кількість соціальних проблем українського суспільства. Нагальною стала проблема надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги як окремим людям, так і цілим соціальним групам, які змушені були залишити свої домівки заради збереження власного життя та життя своїх рідних. Особливо гостро соціально-педагогічної підтримки вимагають діти, психіка яких чутлива до будь-яких травмуючи подій. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю надання кваліфікованої соціально-педагогічної та психологічної допомоги сім’ям вимушених переселенців із зони проведення ООС. Необхідність створення належних спеціальних проєктів та програм соціально-психологічної допомоги сім’ям внутрішніх переселенців стала вимогою часу.

Науково-теоретична база досвіду

Термін «переміщена особа» почав широко використовуватися під час Другої світової війни, в результаті якої близько 10 млн. чоловік було залучено до примусової праці або ж вислано з країн звичного місця проживання за расовими, релігійними або політичними міркуваннями. Сутність поняття значно розширилась в останні півстоліття. Категорію «переміщених осіб» також часто прирівнюють до категорії вимушених мігрантів. Термін «біженець» широко використовується як синонім до переміщених осіб, проте згідно з Конвенцією про статус біженців, до якої у 2002 р. приєдналася Україна, використовувати слово «біженець» до українських громадян є неправильним. Йдеться виключно про переселенців або внутрішньо переміщених осіб, що призводить до плутанини між загальним описом класу тих, хто залишив своє місце проживання, але не покинув межі держави, і підгрупу юридично визначених біженців, які користуються міжнародно-правовим захистом. Внутрішньо переміщених осіб варто відносити до групи внутрішньої міграції, зумовленої некерованими факторами, такими як природні катаклізми, військові сутички та інше. Перебуваючи де-факто у стані війни, Україна постала перед проблемою вимушених переселенців. Через відсутність подібних прецедентів у минулому нормативно-правова база українського законодавства не містила відповідних положень щодо регулювання вищезазначеного явища та потребувала суттєвих змін.

Питання соціально-психологічного супроводу у роботі педагогів побіжно розглядалося науковцями О.Безпалько, І.Звєрєвою, Н.Заверико, А.Капською, Г.Локтіоновою та іншими. Проблематика мігрантів, біженців, переселенців містить широке коло теоретичних та практичних питань. Тому ці питання висвітлюються у різних сферах наукових досліджень, а саме освітньої парадигми міграції (В.Коновальчук, А.Шацька), історико-правовий (О.Зайцева, Я.Кондратьєв, А.Похлєбаєва), етнологічний (Ю.Арутюнян, Ю.Бромлей), соціологічний (О.Малиновська) її аспекти. Особливості соціально-психологічної адаптації переселенців до нового етнокультурного середовища досліджували В.Грищенко, Г.Солдатова та інші.

Стисла анотація досвіду

Досвід «Аспекти соціально-психологічного супроводу в роботі з внутрішньо переміщеними особами» за інноваційним потенціалом є модифікаційним, оскільки пов’язаний з удосконаленням та раціоналізацією відомих ідей та методик. В роботі розглянуто теоретичні основи соціально-психологічного супроводу в роботі з родинами вимушеними переселенцями, проведено комплексну оцінку потреб сімей вимушених переселенців, грунтовно перевірено зміст, форми та методи соціально-педагогічної та психологічної роботи з вимушеними переселенцями в межах закладу освіти., доведено ефективність застосування ключових методів соціально-психологічного супроводу в роботі з вимушеними переселенцями, а саме: соціально-психологічної допомоги, підтримки, профілактики; корекції відносин та реабілітації; консультування; соціалізації родин; сімейної терапії.

Результативність впровадження досвіду

Розроблено програму соціальної-психологічної підтримки родин вимушених переселенців в межах закладу освіти. В її основу покладене створення соціально-педагогічних умов для ефективної соцiалiзацiї та самореалiзацiї дітей-переселенців, забезпечення всебічної підтримки та розвитку їх активності, реалізації інтелектуального, фізичного, творчого потенціалу.

Репрезентація досвіду

  • Апробовано в системі освітнього процесу ЗОШ № 103;
  • Презентація досвіду на сторінках шкільного електронного методичного журналу (жовтень 2019)