Кравченко Г.О.,Глазиріна О.В., Номінація «Нова українська школа виховання і розвиток». Секція «Виховна взаємодія»

Дек 27 2019

Глазиріна О.В. Кравченко Г

Тема Формування соціальної та полікультурної  компетентності під час виховної взаємодії

ПІП вчителя: Кравченко Галина Олександрівна, вчитель російської мови і літератури,спеціаліст вищої категорії, «учитель методист», Глазиріна Олена Валеріївна, вчитель німецької мови,спеціаліст вищої категорії, «учитель методист»,

Повна назва школи Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор Ситенко Неля Юріївна

Адреса школи вул. Новокузнецька, 18-ател.: 0617075459

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Позакласний заход двома мовами - навчальне заняття, що поєднує зміст двох предметів одного циклу, на які позначена тема, розглядається з різних точок зору. Виклад, дослідження проблеми одного предмета знаходить продовження в іншому; межпредметні зв’язки реалізуються в процесі викладання дисциплін з освітньої області. Особливого значення у навчальній діяльності набуває формування вміння вести продуктивний діалог, у тому числі іноземною мовою, з представниками інших країн, культур,націй.Іншомовна компетенція здобувачів освіти становить сукупність знань, умінь і навичок формальної, смислової й нормативної актуалізації засобів контактуючих мов. Іншомовна компетенція індивіда становить єдність синхронно взаємодіючих мовної, комунікативної й соціокультурної компетенцій та є визначальним фактором у процесі іншомовного спілкування в позакласний час. Процес формування іншомовної компетенції індивіда є довготривалим і здійснюється шляхом мовної, психологічної та соціокультурної адаптації індивіда в іншомовному просторі. Результатом цього є здатність самовиражатися за допомогою засобів вторинних мовної й культурної систем на рівні з засобами його первинної мови й культури.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Сучасний розвиток української держави та зростаюча потреба у спілкуванні з іншими народами вимагає істотних змін у підходах до вивчення мов. Для громадян України нагальною є потреба досконалого опанування іноземних мов як засобу спілкування із громадянами інших країн, взаєморозуміння з представниками інших культурних спільнот. Посилення важливості іноземних мов як наслідок глобалізації, розширення міжнародних контактів та доступ до інших культур викликали неабиякий інтерес до проблем мовної освіти, пошуку методів прискорення, полегшення та підвищення ефективності навчання іноземних мов як в Україні, так і за кордоном. Найкраща можливість перетворити іноземну мову у засіб спілкування полягає у тому, щоб вона стала засобом викладання навчальних предметів, тобто перетворити навчання мов на систему двомовної освіти, включаючи позакласне спілкування.

Науково-теоретична база досвіду:

Явище багатомовності досліджували багато науковців як в Україні, так і за кордоном (Л. Щерба, Г. Шугард, Н. Протченко, Ю. Жлуктенко, В. Аврорін, Є. Верещагін, Ю. Дешерієв, М. Михайлов, У. Вайнрайх, М. Сігуан,У. Маккі, М. Певзнер, А. Ширін та ін.). Питання багатомовної освіти як складової, аналіз спеціальної літератури свідчить про значний інтерес сучасних вітчизняних та зарубіжних науковців до проблем мовної освіти в цілому та багатомовного навчання зокрема. Серед наших учених можна виділити М. Степаненко, Н. Степаненко (тенденції, що впливають на моделі лінгвістичної освіти в Україні), Н.Нікольську, О. Першукову (багатомовність та двомовність у європейській шкільній освіті), О. Зіноватну (мовна освіта у США в контексті мовної політики), О. Литвинова, С. Лук’янчук (двомовне навчання у школах США), І. Тараненко (форми і методи білінгвального навчання у практиці американської школи).

Стисла анотація досвіду:

Сучасний розвиток української держави та зростаюча потреба у спілкуванні з іншими народами вимагає істотних змін у підходах до навчання мов. Для громадян України нагальною є потреба досконалого опанування іноземних мов як засобів спілкування із громадянами інших країн, взаєморозуміння з представниками інших культурних спільнот. Але уваги і турботи потребує збереження багатогомовного спадку, що ми отримали у вигляді державної української мови та мов національних меншин, які проживають на території України. Отже, суттєвого удосконалення потребує уся система навчання мовних дисциплін у навчальних закладах нашої держави, зокрема її орієнтації на індивідуалізацію навчання задля самореалізації учнів з врахуванням їх особистісних потреб.

Залучення учнів до всіх видів мовленнєвої діяльності на предметних уроках та позакласних заходів. Учителям важливо звертати увагу на рецептивні види мовленнєвої діяльності: слухання, розуміння (аудіювання) й читання. Мовна освіта є важливим засобом, котрий формує свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною в суспільстві, сприяє веденню діалогу культур у світі, що глобалізується навколо розв’язання різноманітних проблем. Нові реалії вимагають змін у визначенні до рівнів володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю.

Особливої актуальності набуває багатомовна освіта у світлі загальноєвропейських полімовних тенденцій, інтеграції нашої держави до європейського освітнього простору.

Результативність впровадження досвіду:

Для громадян України нагальною є потреба досконалого опанування іноземних мов як засобів спілкування із громадянами інших країн, взаєморозуміння з представниками інших культурних спільнот. Але уваги і турботи потребує збереження багатогомовного спадку, що ми отримали у вигляді державної української мови та мов національних меншин, які проживають на території України. Отже, суттєвого удосконалення потребує уся система навчання мовних дисциплін у навчальних закладах нашої держави, зокрема її орієнтації на індивідуалізацію навчання задля самореалізації учнів з врахуванням їх особистісних потреб. Результатом навчання мов повинна стати особистісна багатомовність, яка передбачає усвідомлене розмежування мовних систем і відносно вільний перехід з однієї мови на іншу залежно від зміни ситуації та життєвих потреб. Політичні та суспільні зміни, які відбуваються у сучасному світі та в Європі.

Репрезентація досвіду:

В провадження на рівні практичної реалізації в освітньому процесі при обміні досвідом на семінарах, педрадах, методичних об’єднань, друкування в фахових журналах та на сайтах та блогах у вільному доступі.