Тищенко О.О., Номінація «Нова українська школа освіта майбутнього». Секція «Філологія»

Дек 27 2019

Тищенко О

Тема« Розвиток творчих здібностей учнів на уроках російської словесності в умовах STEM – освіти.»

ПІП вчителя Тищенко Олена Олександрівна,

вчитель російської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії

Повна назва школи Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор Ситенко Неля Юріївна

Адреса школи вул. Новокузнецька, 18-ател.: 0617075459

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Навчання учнів на уроках словесності з використанням електронних освітніх ресурсів дозволяє:створювати умови для розкриття творчого потенціалу кожного учня;розвивати творче мислення за рахунок зменшення репродуктивної діяльності;надавати учням можливість особистого саморозвитку та інтелектуальної незалежності;виховувати та розвивати особистість учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Вихідною умовою становлення досвіду є соціальне замовлення суспільства на забезпечення якості освіти, а також потреба суспільства в особистості прагне до самовизначення і самореалізації. Вимоги, що пред’являються до вчителя сучасним суспільством, зумовили потреби перегляду і якісного оновлення структури змісту, форми методів навчального заняття, застосування сучасних освітніх інформаційно-комунікаційних технологій з метою розвитку інтересу дітей до навчальної та творчої діяльності. Як учитель, я прагну до створення системи оптимального поєднання елементів сучасних освітніх технологій та індивідуалізації навчання. Впровадження STEM-освіти дає додаткові можливості формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач,проблем, критичного мислення, творчості.

Науково-теоретична база досвіду:

Державна національна програма «Освіта» «Україна ХХІ століття» наголошує про те, що загальна середня освіта має забезпечувати продовження всебічного розвитку дитини як цілісної особистості».Уряд України реформує систему освіти так, щоб стимулювати креативні якості молоді. В сучасній дидактиці творчість вважається вищим проявом активності, самостійності людини, можливістю максимальної реалізації її здібностей. Такий підхід простежується в роботах Ш.А.Амонашвілі, І.П.Волкова, І.Т.Огородникова.Також визначенню поняття творчої особистості в літературі приділяли увагу В.І.Андреєв, Д.Б.Богоявленська, Р.М.Грановська та інші. В Україні на початку дев’яностих років навіть визначилася наукова школа, яка займається проблемами розвитку творчих здібностей учнів (О.Є.Антонова, М.А.Тойко, О.І.Кульчицька, О.В.Моляко, О.Л.Музика). Більшість учених погоджується з тим, що творча особистість – це індивід, який володіє високим рівнем знань, має потяг до нового, оригінального. STEM-технології дозволяють не тільки вивчати теоретичний матеріал, але і закріплювати знання за допомогою можливостей практичного застосування різноманітних завдань, які можуть бути настільки цікаві, що їх трудність не викликає неприйняття у учнів

Стисла анотація досвіду:

На своїх уроках використовую електронні освітні ресурси,які дозволяють урізноманітнити форми роботи, діяльність учнів, активізувати увагу, підвищтиє творчий потенціал особистості. Побудова схем, таблиць, презентацій дозволяє економити час, більш естетично оформити та презентувати матеріал. Використання кросвордів, ілюстрацій, малюнків, різних цікавих завдань, тестів виховують інтерес до уроку, роблять його більш захоплюючим.

Результативність впровадження досвіду:

Використання STEM-технологій дозволяє підвищувати ефективність освітнього процесу, здійснювати на новому якісному рівні інтеграцію навчальних дисциплін, поєднувати інноваційний зміст освіти, оволодіння засобами дослідницької діяльності, а також сучасні методи навчальної роботи – навчальні дослідні проекти, групову роботу учнів. Все те, що сприяє розширенню кругозору школярів, розвитку їх творчих здібностей.

Репрезентація досвіду:

Досвід опробовано в системі освітнього процесу ЗЗОШ № 103. Репрезентовано на ШМО вчителів російської мови.