Колодач М.Ю.; Номінація «Нова українська школ оновлення змісту навчальних предметів»; Секція «Інформатика»

Дек 27 2019

Колодач М

Тема досвіду: «Розробка та використання квестів на уроках інформатики»

ПІБ вчителя Колодач Марина Юріївна,учитель інформатики, спеціаліст ІІ категорії

Повна назва школи Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор Ситенко Неля Юріївна

Адреса школи вул. Новокузнецька, 18-ател.: 0617075459

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Розробка та реалізація квестів з метою формування інформаційно-цифрової компетентності, розвитку універсальних форм розумової діяльності в контексті навчання інформатики, використання інформаційного простру Інтернету для розширення сфери творчої діяльності учнів в освітньому процесі.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Проблема зниження в учнів інтересу до навчання дуже гостро постає в сучасному світі. Діти втрачають інтерес до традиційних форм і методів організації навчання. Одним з варіантів розв'язання проблеми є поєднання традиційних та інноваційних технологій та методик в навчальної діяльності, наприклад таких, як квести. Квести дозволяють реалізовувати освітні завдання через вирішення навчальної проблеми за допомогою елементів сюжету, рольової гри. Пов’язуючи квест з пошуком, учні вчаться вирішувати, розплутувати, придумати, формують вміння застосовувати свої знання на практиці у нестандартних ситуаціях, вчаться логічно мислити, розвивають інтерактивні здібності. Такий підхід може сприяти перетворенню учнів зі «споживачів інформації» в творців і активних учасників освітнього процесу.

Науково-теоретична база досвіду:

На сьогоднішній день проблему створення та використання квестів в освітньому процесі активно вивчають зарубіжні та вітчизняні науковці: Б. Додж , М.В. Андрєєва, Я.С. Биховський, О.Л. Гапеєва, М.С. Гриневич, Л.А. Іванова, Н.В. Кононець, Г.Л. Шаматонова та ін.

Стисла анотація досвіду:

У досвіді розглядається розроблення і використання квестів в різних програмних середовищах під час опанування навчальних тем. Використовуючи інформаційні ресурси глобальної мережі та інтегруючи їх у навчальний процес, дана технологія сприяє формуванню ряду компетенцій: соціальних, навчальних, комунікативних, інформаційних. Використання квестів удосконалює в учнів навички мислення на стадії аналізу, узагальнення та оцінки інформації, критичне мислення, розумові здібності (пояснення, порівняння, класифікація, виділення загального та ін.). На мою думку, мої напрацювання відповідають сучасним досягненням педагогіки та методики і сприяють підвищенню мотивації, зацікавленості до навчання, покращенню результату навчальних досягнень. В змісті роботи я наводжу приклади завдань, які спонукають учнів до пошукової та дослідницької діяльності. Працюючи над квестом учні мають можливість більше спілкуватися, висловлювати власну думку, в них розвивається уміння не тільки працювати самостійно, а й у команді. Таким чином, квест є технологією, яка сприяє різнобічному розвитку, підвищенню загального рівня розвиненості, зацікавленості учнів, вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати та вирішувати поставлені задачі. Розвиток інформатичних вмінь сприяє оволодінню міцними знаннями не лише з інформатики, а й з інших навчальних предметів.

Результативність впровадження досвіду:

Досвід використання квестів дозволяє зробити висновок, що вони є важливим засобом унаочнення освітнього процесу, сприяють підвищенню зацікавленості учнів до навчання, дозволяють розвивати універсальні форми розумової діяльності (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, систематизація ), формування інформаційної культури, творчих здібностей. Сприяння розвитку креативності учнів під час застосування квестів на уроках інформатики -  є потужним потенціалом в подальшому життєвому шляху учнів.

Репрезентація досвіду:

Досвід репрезентовано та реалізовано на базі Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №103. Досвід був представлений на засідання РМЦ вчителів інформатики Комунарського району;