Кулікова А. М., Номінація «Нова українська школа оновлення змісту викладання навчальних предметів». Секція «Іноземні мови»

Дек 27 2019

Кулікова А

Тема «Модель сучасного уроку німецької мови з використанням цифрових технологій»

ПІБ вчителя Кулікова Аліна Миколаївна,вчитель німецької та англійської мов, спеціаліст І категорії

Повна назва школи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор Ситенко Неля Юріївна

Адреса школи вул. Новокузнецька, 18а, 

тел.: 0617075459

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Провідна педагогічна ідея досвіду

Провідна педагогічна ідея полягає в ознайомленні учасників освітнього процесу з основними онлайн-додатками для вивчення іноземної мови з подальшою їх інтеграцією в освітній процес.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

У ХХІ столітті неможливо уявити життя без миттєвого перекладу слова у смартфоні або отримання потрібної інформації будь-якою мовою лише натиснувши на пару потрібних посилань. Урок іноземної мови слід також розглядати не лише як інструмент оволодіння навичками письма або говоріння, особливо якщо систематично вводити певні цифрові технології. Тому важливою задачею вчителя є створення на уроці іноземної мови такого освітнього середовища, яке буде сприяти не лише розвитку мовленнєвих навичок, а й мотивувати учнів серед потоку інформації обирати ті мобільнідодатки, які будуть допомагати в навчанні, скорочуватимуть час на виконання домашніх завдань або зроблять вивчення певних тем цікавим та захоплюючим.

Науково-теоретична база досвіду

На етапі розвитку та впровадження нових стандартів питання використання цифрових технологій детально досліджувалось зарубіжними авторами В. Клафкі,Г.Й. Вестхоф, К. Енде. Викладання іноземної мови з використанням дігітальних технологій отримало освітлення також в роботах українських дослідників О. Пометун, В. Редько, Є. Шевченко. Вчені продемонстрували можливості використання цифрових технологій для досягнення нового рівня навчання, подолання мовного бар´єру, підвищення рівня знань учнів, уміння самостійно знаходити та обирати потрібну інформацію.

Стисла анотація досвіду

Досвід роботи «Модель сучасного уроку німецької мови з використанням цифрових технологій» є модифікаційним за інноваційним потенціалом, оскільки ґрунтується на використанні передового педагогічного досвіду з даного питання та власних надбаннях вчителя. У роботі теоретично та практично обґрунтовано сутність, місце та ефективність використання різноманітних онлайн-ресурсів у начальному процесі загальноосвітньої школи у світлі сучасних методологічних засад навчання іноземних мов. Працюючи над темою відправним пунктом є те, що використання цифрових технологій не є замінником класно-урочної системи навчання, а є умілою інтеграцією в будь-яку модель уроку.

У досвіді описано сім ключових компонентів, які є відправною точкою у формуванні медіа грамотності учнів. Саме ці передумови слід враховувати при розробці моделі уроку з використанням онлайн-ресурсів або мобільних пристроїв. Отже, усвідомлюючи роль інтерактивних технологій, як засобу активізації розумової діяльності учнів на уроці німецької мови, педагог повинен постійно удосконалювати процес навчання, дбати про

індивідуалізацію та диференціацію навчання, про самостійність учнів, про підвищення інтересу до навчання, додаючи навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість.  

Результативність впровадження досвіду

            Використання цифрових технологій (мобільних додатків) забезпечує формування уміння самостійно здобувати нові та мобілізувати придбані раніше знання. Під час парної або групової роботи цифрові технології допомагають розвивати в дитини важливі життєві навички та функціональні компетенції пов'язані зі спілкуванням, прийомом/передачею інформації, критичним мисленням, само-менеджментом та роботою в команді. Здобуті учнем життєві навички є особливо важливими, оскільки забезпечують базу для формування його трудової (професійної), комунікативної та інформаційної компетенції.

Репрезентація досвіду:

  • Участь у роботі ШМО, семінарів, круглих столів на шкільному рівні;
  • Публікація на освітньому порталі «На урок» (Сертифікат №ДБ 1912135355.,12.12.2019);
  • Презентація дослідницького проекту в рамках програми  DLL - Вчимося навчати німецької від Гете-Інституту.