Лавріненко К. О.,Номінація «Нова українська школаоновлення змісту викладання навчальних предметів». Секція «Іноземні мови»

Дек 27 2019

Лавріненко К

Тема «Інтегроване навчання фінансової грамотності та німецької мови в рамках впровадження багатомовної освіти та методології CLIL»

ПІБ вчителя Лавріненко Катерина Олександрівна,

вчитель німецької мови, спеціаліст II категорії

Повна назва школи Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №103 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор Ситенко Неля Юріївна

Адреса школи вул. Новокузнецька, 18-ател.: 0617075459

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Провідна педагогічна ідея досвіду

Педагогічна ідея досвіду полягає в вивченні наскрізної лінії «фінансова грамотність» на уроках німецької мови, яка забезпечує краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань; сприяє розвиткові лідерських ініціатив; здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі на іноземній мові в тому ж навчальному контексті, в якому формуються та розвиваються загальноосвітні знання та вміння.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Упровадження наскрізної лінії «фінансова грамотність» доцільне як через колективну, так і через індивідуальну інтерактивну діяльність учнів. Саме інтерактивні форми і методи роботи мотивують учнів до навчання, забезпечують високий рівень активності учнів у сферах сприйняття, мислення, вербального та емоційного спілкування у процесі навчання, спонукають їх самостійно ухвалювати рішення, працювати творчо, виявляти особистісне ставлення до процесів і явищ. Учитель же має забезпечити умови для плідної діяльності учнів — перш за все, через конструювання системи спонукальних завдань, що стимулюють креативність і надають досвід успішної навчальної діяльності.

Науково-теоретична база досвіду

У досвіді розглядається проблема впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання в Новій Українській Школі. Такий підхід у навчанні передбачає інтегроване викладання предмету та іноземної мови, в результаті чого покращуються знання з предмету та мовні й мовленнєві навички. В сучасному суспільстві володіння іноземною мовою розглядається як один з головних інструментів розширення професійних знань та можливостей. Різноманітні методи та підходи у навчанні іноземних мов набувають високої популярності в сучасному світі глобалізації та інтеграції. Європейська інтеграція України зумовлює прискорення процесу оволодіння іноземними мовами та підвищення його якості, тому українські дослідники розглядають новітні світові методики навчання з метою їх запровадження у вищих навчальних закладах України.

Стисла анотація досвіду

Досвід роботи «Інтегроване навчання фінансової грамотності та німецької мови в рамках впровадження багатомовної освіти та методології CLIL» є модифікаційним за інноваційним потенціалом, так як ґрунтується на використанні передового педагогічного досвіду з даного питання та власних надбаннях вчителя.Досвід складається з теоретичної та практичної частин, додатків та презентації. Розглянуто теорію питання інтегрованого підходу, вивчено теоретичні питання, які успішно реалізовані на практиці. Інтегративний підхід до вивчення предмету та мови дозволяє узагальнити і систематизувати знання учнів, розвивати математичну грамотність, мовну та мовленнєву компетентність учнів, виховувати самостійність, відповідальність за прийняття рішень.

Результативність впровадження досвіду

Інтегрований            підхід у навчанні дозволяє створити створено комфортні умови для навчання, розвитку та виховання         дітей, застосовуючи            нові методи і форми            роботи. Цікавий        зміст            інтегрованих уроків мотивує           учнів до вивчення німецької           мови та закладає лінгвістичну базу, над якою           надалі діти зможуть самостійно працювати.

Репрезентація досвіду

  • Досвід роботи представлено на науково-практичному семінарі для учасників Пілотного проекту МОН України з багатомовної освіти «Багатомовність як імператив сучасної української школи»
  • Публікація на освітньому порталі «На Урок»