Положення про медичний кабінет

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

Протокол засідання педагогічної ради                                                                                                             Директор ЗОШ№103

ЗОШ№103                                                                                                                                                                       Н.Ю.Ситенко

29.08.2019 №1                                                                                                                                                                       02.09.2019

ПОЛОЖЕННЯ

про медичний кабінет 

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №103

Запорізької міської ради Запорізької області

 

1.Загальні положення

 

1.1. Положення про медичний кабінет (далі МК) закладу загальної середньої освіти №103 (далі ЗЗСО) розроблено відповідно до Конституції України, Конвенції про права дитини, Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 77 Закону України «Про освіту» з метою реалізації забезпечення медичного обслуговування учнів. 

1.2. Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до медичного кабінету закладу згідно із законодавчими документами і є обов'язковим для їх організації незалежно від типу та форми власності. 

1.3. У медичному кабінеті працює сестра медична, лікар, сестра медична з дієтичного харчування, посади, яких входять до штатного розпису  закладу освіти. 

1.4. Введення в експлуатацію медичного кабінету під час його приймання до нового навчального року проводить комісія, створена відповідно до інструктивно-методичних матеріалів зпитань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі, наданих листом МОН України від 26.04.2013 № 1/9-305 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі»

 

 

2.Основні завдання

 

2.1. Забезпечення організації медичного обслуговування учасників освітнього процесу:

2.2.Забезпечення виконання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання ЗЗСО.

 

 

3.Функції

 

3.1. Медичні працівники виконують функції, мають права та обов”язки, відповідно до посадової інструкції, затвердженою директором школи.

3.2. Медичні працівники:

• постійно контролюють стан здоров'я дітей; 

• здійснюють профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання; 

• надають першу та невідкладну медичну допомогу у разі гострого захворювання або травми; 

• організовують госпіталізацію учнів за наявності показань та інформує про це батьків або осіб, які їх замінюють. 

• здійснюють контроль за організацією та якістю харчування, за дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; 

• контролюють дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; 

• проводять санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу освіти; 

• ведуть звітно - облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України; 

• слідкують за:

 • проходженням працівниками школи обов'язкових медичних оглядів у відповідності з чинним законодавством та наявністю у них особистих медичних книжок;

 • додержанням правил особистої гігієни персоналом їдалень та буфетів;

 • здійснюють періодичні огляди на педикульоз згідно з наказом МОЗ України «Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом». Усі учні обов'язково оглядаються після канікул та у подальшому – за епідпоказаннями, вибірково;

 

4.Керівництв

 

4.1. Медичний працівник підпорядковується директору школи.

4.2. План роботи медичного кабінету затверджується директором школи.

  1. У процесі виконання посадових обов’язків медичний працівник  керується Законами України, постановами Уряду, розпорядчими наказами органів охорони здоров’я та освіти, іншими керівними і нормативними документами з питань санітарії та гігієни, охорони здоров’я, профілактичної роботи, а також Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи. 

  2. Робота медичного кабінету та медичних працівників організовується відповідно до наказу  Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я» від 25.05. 2006 № 319.{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 580 ( z1052-06 ) від 28.08.2006 }. 

 

5.Організація роботи

5.1. Організація роботи медичного кабінету  передбачає: 

-   розміщення медичного кабінету на першому поверсі; 

- оснащення засобами та обладнанням за єдиними вимогами до упорядкування та удосконалення умов функціонування кабінету. 

     Приміщення добре освітлюється природним світлом та забезпечується лампами штучного освітлення. Відносна вологість повітря - 40–60 %, температура повітря в медичних кабінетах — 21–23° C. 

      Медичний кабінет забезпечується холодним та гарячим водопостачанням. 

      Розташування кабінетів може змінюватись відповідно до зміни спеціалізації ЗЗСО, співвідношення класів та кількості учнів у них чи з інших причин. 

5.2. Медичний кабінет працює за графіком, затвердженим директором школи.

5.3.Облаштування, обладнання, реконструкція медичного кабінету здійснюється відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСаНПіН 5.5.2.008-01).

5.4. Вимоги пожежної безпеки для  медичного кабінету визначаються Правилами пожежної безпеки для закладів , установ і організацій системи освіти України (2016).

 

6.Взаємовідносини з іншими підрозділами 

6.1. Медичний працівник  взаємодіє з:

 • учнями, їхніми батьками або особами, які їх замінюють;

 • учителями, класними керівниками;

 • адміністрацією школи;

 • з місцевими органами управління  закладами охорони здоров”я і дотримується положень, їх розпорядчих документів, дія яких розповсюджується на ЗЗСО.