Правила вступу до школи

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №103

Запорізької міської ради Запорізької області

Правила прийому дітей до 1 класу

 загальноосвітнього навчального закладу

  1. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі відповідно до діючої нормативно-правової бази.
  2. Адміністрація навчального закладу зобов’язана вжити заходів до ознайомлення батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
  3. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як праило, до початку навчального року за наказом директора.
  4. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:

- заяву на ім'я директора школи;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- медичну картку встановленого зразка;

- копію ІДД за наявності.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.

Обстеження фахівцями й оцінку функціональної готовності дитини до школи проводять за рік (у 5 або в 6 років) до вступу в школу.

Для зарахування учня до 10 (11) класу подаються наступні документи:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична картка встановленого зразка;

- документ про відповідний рівень освіти

Документи, які необхідні для переводу з іншої школи:

- заява батьків,

- копія свідоцтва про народження дитини,

- особова справа учня (учениці),

- медична картка встановленого зразка