Организация льготного питания в 2015-2016у.г.

Рекомендації щодо організації та надання безкоштовного харчування учням навчальних закладів Комунарського району

         Навчальні заклади з метою попередження виникнення конфліктних ситуацій доводять до відома батьків, або осіб, що їх замінюють, порядок надання харчування учнів. Батьки, які потребують безкоштовного харчування, звертаються з відповідними заявами до керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

       

        1  . Першочергове право на харчування за рахунок бюджетних коштів мають діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (Постанова КабМіну України від 02.02.2001 «116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей…»), а саме:      

-діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування;

-діти з малозабезпечених сімей (Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 850 «Про внесення зміни до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856»);

-діти, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (мають серію Д з вкладкою до посвідчення дитини, яка визнана інвалідом, інвалідність якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, Закон України від  28.02.1991 № 796-XII «Про статус та захист громадян, потерпілих від Чорнобильської катастрофи»);

-діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків («у разі необхідності», Указ Президента України від 17.03.1998 № 197/98 «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків»).

Пільгове харчування в навчальних закладах  організовується для учнів 1-4 класів (сніданки).

У разі відмови від отримання пільгового харчування учнями даної категорії батьки, або особи, що їх замінюють пишуть відповідну заяву.

Встановлюються такі режими харчування:

одноразовий (сніданок)   -  для учнів 1-4 класів;

одноразовий (сніданок) - для учнів 5-11 класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей та сімей, які потрапили у складні життєві умови;

для учнів 1-4 класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з малозабезпечених сімей та сімей, які потрапили у складні життєві умови – за згодою батьків може бути організовано дворазове харчування (сніданок вартістю 5,57 грн. та обід вартістю 8,53 грн.);

 

Перелік документів, необхідних для надання харчування за рахунок бюджетних коштів.

 

-. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

заяву, копію документа, що підтверджує статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

-. Для дітей із малозабезпечених сімей, які відповідно до чинного законодавства одержують державну соціальну допомогу:

заяву, довідку про перебуванні на обліку в територіальних органах праці та соціального захисту населення та отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

-. Для дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків:

заяву, копію документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

-. Дітям, які опинились у складних життєвих обставинах:

. у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей:

заяву, копію документа, що підтверджує належність дитини (батьків) до зазначеної категорії, акт обстеження житлово-побутових умов, довідки про доходи всіх членів родини висновки адміністрації та батьківського комітету школи, клопотання комісії з надання пільгового харчування;

у зв’язку з вимушеною міграцією (переселенням):

заяву, копію документа, що підтверджує належність до зазначеної категорії (довідка про первинну реєстрацію переселенців. Акт обстеження житлово-побутових умов, висновки адміністрації та батьківського комітету школи, довідки про доходи всіх членів родини; (УВАГА!!!! Це повинні бути діти, які дійсно опинились у СЖО, не  всі внутрішньо переміщені), клопотання комісії з надання пільгового харчування;

- у зв’язку з наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім’ї, його перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї, безпритульністю, зневажливим ставленням і негативними стосунками в  сім’ї:

заяву, копію документа, що підтверджує належність до зазначеної категорії (або довідка з ССД про те, що родина перебуває на обліку, або вказана причина у заяві у разі неможливості надання довідки), акт обстеження житлово-побутових умов (у разі відсутності довідки вказати категорію та пояснити чому довідка не може бути надана), висновки адміністрації та батьківського комітету школи, довідки про доходи всіх членів родини, клопотання комісії з надання пільгового харчування;

- у зв’язку з існуванням ризику передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

заяву, копію документа, що підтверджує належність до зазначеної категорії (або довідка з ССД про те, що родина перебуває на обліку, або вказана причина у заяві у разі неможливості надання довідки), акт обстеження житлово-побутових умов (у разі відсутності довідки вказати категорію та пояснити чому довідка не може бути надана), висновки адміністрації та батьківського комітету школи, довідки про доходи всіх членів родини, клопотання комісії з надання пільгового харчування;

. Безкоштовне харчування учнів здійснюється за попередньо виданими абонементами (талонами). Облік пільгового харчування ведеться у відповідному журналі класного керівника, соціального педагога